Gemeente Alphen aan den Rijn


Gemeente overlegt met bewoners over wateroverlast en incidentele vergoeding

Op 26 augustus 2002 heeft op het stadhuis van Alphen aan den Rijn een bijeenkomst plaatsgevonden van vertegenwoordigers van de gemeente en de bewoners van het op zaterdagavond 24 augustus door wateroverlast getroffen gebied. Van de kant van de gemeente waren onder andere burgemeester Schoof en wethouder Groen in t Wout aanwezig.

Doel van de avond was om de bewoners van de Korte Conradstraat/Oranjestraat en omgeving te informeren over de maatregelen in verleden, heden en toekomst die de gemeente genomen heeft en gaat nemen om de waterhuishouding in dat gebied in orde te krijgen. Verder wilde de gemeente de bewoners in de gelegenheid stellen hun algemene, maar ook prive-vragen en opmerkingen met betrekking tot de wateroverlast aan de gemeente te stellen. Om deze reden was het ook een besloten bijeenkomst.

Bovendien kondigde de burgemeester aan dat er een noodfonds ingesteld is om die bewoners van het meest getroffen gebied (de Oranjestraat/Korte Conradstraat zelf) die nu herhaald waterschade op de woonverdieping (dus niet de kruipruimte of kelder) ondervinden, eenmalig tegemoet te komen. De huishoudens in dat gebied krijgen de komende week een formulier in de bus. Wanneer zij menen aanspraak te kunnen maken op die vergoeding, moeten zij dat formulier bij de gemeente inleveren. Zij krijgen dan bezoek van een medewerker van Bouw- en Woningtoezicht die de situatie ter plekke in ogenschouw komt nemen; per huishouden dat in aanmerking komt voor de tegemoetkoming wordt 1000,- uitgekeerd.

Persbericht, 28 augustus 2002

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 27 augustus 2002 laatste wijziging