Persberichten - 27/08/2002

Aanpassing van de aandeelhoudersovereenkomst tussen Koramic en Bank Austria Creditanstalt betreffende Wienerberger

BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG (BA-CA AG), de belangrijkste Oostenrijkse bank en KORAMIC BUILDING PRODUCTS NV (KORAMIC), de vooraanstaande Belgische producent van bouwmaterialen, genoteerd op Euronext-Brussels, hebben hun aandeelhoudersovereenkomst aangaande WIENERBERGER AG (WIENERBERGER) aangepast. Deze aanpassing, waarbij beide aandeelhouders hun aandelen stapsgewijs en op een gecoördineerde manier op de markt brengen, moet WIENERBERGER toelaten zich nog beter te kunnen positioneren op de kapitaalmarkt.

Op 23 april 1996 ondertekenden CREDITANSTALT (nu BANK AUSTRIA CREDITANSTALT) en KORAMIC een aandeelhoudersovereenkomst aangaande WIENERBERGER, de belangrijkste Oostenrijkse bouwmaterialenproducent, genoteerd op de beurs van Wenen. Het lag in de bedoeling van beide partijen om via deze aandeelhoudersovereenkomst als referentie-aandeelhouders gezamenlijk de controle uit te oefenen over WIENERBERGER over een langere termijn van minimum 10 jaar. Dit werd gerealiseerd via de oprichting van een gezamenlijke op 50/50 basis gecontroleerde holding structuur waarin BANK AUSTRIA CREDITANSTALT en KORAMIC elk 25% plus één aandeel in WIENERBERGER inbrachten. Deze overeenkomst van 1996 droeg ertoe bij dat WIENERBERGER zich sterk kon ontwikkelen zodat zij onder andere de grootste baksteenproducent ter wereld werd en één van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Oostenrijkse blue chip index ATX. Ondertussen is de bouwmaterialenindustrie sterk geëvolueerd. De omvang van de belangrijkste bouwmaterialenproducenten is sterk toegenomen en er vond in deze sector een sterke concentratie plaats. Men verwacht dat deze trend zich in de toekomst zal verderzetten aan een nog sneller tempo. KORAMIC en BANK AUSTRIA CREDITANSTALT willen WIENERBERGER de mogelijkheid bieden om deze trend te volgen en stapsgewijs te evolueren van een gecontroleerde vennootschap naar een free float company die gericht is op creatie en behoud van aandeelhouderswaarde. Op die manier zou het voor WIENERBERGER gemakkelijker moeten zijn om beroep te doen op de kapitaalmarkt. Teneinde dit te verwezenlijken hebben BANK AUSTRIA CREDITANSTALT en KORAMIC recentelijk hun aandeelhoudersovereenkomst aangepast waardoor zij nu in de mogelijkheid worden gesteld om hun positie van controlerende aandeelhouders om te vormen tot deze van minderheidsaandeelhouders. Bijgevolg hebben BANK AUSTRIA CREDITANSTALT en KORAMIC beslist om de free float en liquiditeit van het WIENERBERGER aandeel te verhogen. De vermindering in hun aandeelhouderschap zal tussen KORAMIC en BANK AUSTRIA CREDITANSTALT op een graduele en gecoördineerde manier georganiseerd worden, dit om te vermijden dat er een negatieve impact zou zijn op de waarde van het aandeel. De timing en modaliteiten van eventuele operaties dienen nog verder bepaald te worden. Als belangrijke minderheidsaandeelhouders, zijn zowel KORAMIC als BANK AUSTRIA CREDITANSTALT van plan om WIENERBERGER verder te ondersteunen en de stabiliteit in haar aandeelhouderschap te verzekeren. Beide aandeelhouders zijn ervan overtuigd dat deze wijziging in aandeelhouderspolitiek aan WIENERBERGER de mogelijkheid zal bieden zich verder succesvol te ontwikkelen.

Bron: Kormamic
Provider: Euronext Brussels