Wereld Natuur Fonds Nederland

RAMPEN SCHUDDEN LEIDERS WAKKER

26 augustus 2002
Aan de vooravond van de VN-top over Duurzame Ontwikkeling in Johannesburg roept het Wereld Natuur Fonds de onderhandelaars op te werken aan concrete actieplannen waardoor de achteruitgang van de natuur wereldwijd een halt wordt toegeroepen en de actuele problemen bij de bron worden aangepakt. Het concept Plan van Uitvoering dat nu voor ligt is teleurstellend, zo meent het Wereld Natuur Fonds. Heldere doelen en aan tijd gebonden maatregelen ontbreken, maar zijn nodig om daadwerkelijk een duurzame en rechtvaardige ontwikkeling te realiseren.

In de afgelopen maand is de wereld soms letterlijk- overspoeld met rampen. Overstromingen in Europa en Azië, bosbranden in combinatie met langdurige droogte in de Verenigde Staten. En een rapport van het Wereld Natuur Fonds dat deze week is verschenen laat zien dat de voortgaande klimaatverandering van grote invloed zal zijn op het leven van de Afrikaanse bevolking en de Afrikaanse natuur. Onze aarde heeft ons de afgelopen maand met verschillende rampen willen wakker schudden, zegt dr. Claude Martin, algemeen directeur van het internationale Wereld Natuur Fonds en WWF-delegatieleider tijdens de VN-top. Tijdens de bijeenkomsten dit weekend zal duidelijk worden of de overheden het hoofd niet langer in het zand hebben gestoken en of zij de boodschap van onze aarde hebben begrepen. Deze milieutop is de lakmoesproef voor de echte betrokkenheid van wereldleiders bij duurzame ontwikkeling.

Het Wereld Natuur Fonds is ervan overtuigd dat de milieutop een echte bijdrage kan leveren aan duurzame ontwikkeling en aan het voorkomen van rampen zoals die zich de afgelopen maand wereldwijd hebben voltrokken. Daarvoor is het nodig dat de wereldleiders de onderwerpen armoedebestrijding, duurzame consumptie en behoud van de natuurlijke ecosystemen integraal aanpakken. Het Wereld Natuur Fonds dringt bij de onderhandelaars aan op een concreet actieplan voor water, gericht op bescherming van de bestaande waterbronnen voor 2007 en verbetering van de toegang tot schoon en veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen, met name in de arme landen.

En het Wereld Natuur Fonds pleit voor een actieplan duurzame energie gericht op een wereldwijde energievoorziening in 2010 die voor 10fkomstig is van nieuwe duurzame energiebronnen en dat er toe leidt dat meer mensen kunnen beschikken over een schone, betaalbare en betrouwbare energievoorziening. Het Wereld Natuur Fonds heeft dit pleidooi vandaag ook nog eens in een brief aan Minister President Balkenende uiteengezet.

Het Wereld Natuur Fonds roept de leiders van de Europese Unie, waaronder premier Balkenende, op om de komende week in Johannesburg politiek leiderschap te tonen, in het bijzonder als het gaat om water en duurzame energie. De afwezigheid van de Amerikaanse president Bush mag dan een signaal zijn van gebrek aan betrokkenheid, het Wereld Natuur Fonds hoopt dat de Amerikaanse delegatie een positieve bijdrage zal leveren aan de discussies en dat zij landen die verdere, concrete stappen willen zetten niet zullen frustreren. Goed overheidsbeleid betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor de lange termijn vooruitzichten van de samenleving en de wereld waarin zij leven. Wanneer we stappen willen ondernemen om niet langer blindelings het pad te bewandelen van nog meer natuurrampen en nog meer menselijk lijden, dan is er nu een uitgelezen kans voor de wereldleiders in Johannesburg om de VN-top tot een succes te maken voor mens en natuur, aldus Claude Martin namens het internationale Wereld Natuur Fonds.