Gemeente Den Haag

Actuele berichten >> Persberichten
2002-08-27: Deetman biedt verontschuldigingen aan

In een brief aan de Stichting Japanse Ereschulden biedt burgemeester Deetman zijn verontschuldigingen aan voor de gang van zaken rond het bezoek van de Japanse Keizer, twee jaar geleden. Aanleiding is een uitspraak van de adviescommissie bezwaarschriften die oordeelde dat met het verbod de grondrechten van de demonstranten zijn geschonden.

Hoewel hij het niet op alle onderdelen eens is met het rapport van de adviescommissie, erkent Deetman dat hij met de kennis van nu destijds wellicht anders had gehandeld. In zijn brief benadrukt hij dat het nooit zijn bedoeling is geweest om de Stichting JES in haar demonstratievrijheid te beperken. Vooraf waren met de Stichting afspraken gemaakt over de wijze van demonstreren. Eén van de afspraken was dat alleen op de Hofplaats gedemonstreerd mocht worden, en niet op het Plein. Toen de demonstranten zich niet aan deze afspraak bleken te houden, en er ook anti-atoombomdemonstranten aanwezig bleken te zijn, werd de situatie dermate onoverzichtelijk dat de politie ingreep. "Het recht op demonstratie is een groot goed in onze rechtsstaat", aldus Deetman, "maar wij hebben als gemeente ook de taak om demonstraties ordelijk te laten verlopen". Achteraf gezien konden de afspraken de juridische toets echter niet doorstaan, en daarvoor biedt Deetman nu zijn verontschuldigingen aan.

last update: 27-8-2002 14:05:18 ;pag.: 15384; auteur: 616;cat.: