Greenpeace

P E R S B E R I C H T

Kaapstad/Amsterdam, 24 augustus 2002

Greenpeace voert actie om gevaarlijke technologie uit Afrika te houden

ZUID-AFRIKA ONTWIKKELT KERNCENTRALE MET NEDERLANDS GELD

Actievoerders van Greenpeace voeren in Zuid-Afrika actie tegen de bouw van een nieuw type kerncentrale vlakbij Kaapstad. De zes actievoerders zijn afkomstig uit Australië, Argentinië, Mexico, Libanon maar ook uit Nederland.Nederland draagt via de Nuclear Research and consultancy Group (NRG) met geld van het ministerie van Economische Zaken bij aan de ontwikkeling van een minikerncentrale in de buurt van Kaapstad. Zolang de Nederlandse overheid kernenergie blijft bevoordelen, komt dat geld niet ten goede aan duurzame energie. Duurzame energie is één van de onderwerpen op de wereldtop over duurzame ontwikkeling die van 26 augustus tot 4 september in Johannesburg wordt gehouden. Het Zuid-Afrikaanse energiebedrijf ESKOM is van plan naast de bestaande kerncentrale in Koeberg, vlak bij Kaapstad, een minireactor te bouwen. Deze zogenaamde Pebblebed Modular Reactor11 De Pebble Bed Modular Reactor (PBMR) in Koeberg is een type Hoge Temperatuur Reactor waarin met grafiet omhuld uranium, brandstofballen ter grootte van een tennisbal, de turbine aandrijven. Per jaar gebruikt een 110 MW reactor 60.000 uraniumballen.(PBMR) wil ESKOM ontwikkelen en verkopen aan de rest van de wereld. De producenten beweren dat de reactor "intrinsiek veilig" is en geen zware veiligheids- systemen nodig heeft die de productie duur zouden maken. De "intrinsieke veiligheid" van dergelijke reactoren bestaat alleen in theorie. In de praktijk voldeed geen van de experimentele PBMR- centrales aan de verwachtingen: ze werden stopgezet vanwege gevaren, technische mankementen en uit de hand gelopen kosten. Duitsland en de Verenigde Staten zijn daarom afgestapt van het idee een minireactor te bouwen. Om de Pebblebed reactor winstgevend te maken zou ESKOM in de komende 25 jaar minimaal 258 Pebblebed reactoren aan andere landen moeten verkopen. De Nuclear Research and consultancy Group (NRG) uit Petten heeft een 3-jarige samenwerkings-overeenkomst met een consortium dat de PBMR reactor in Zuid-Afrika wil bouwen. De NRG krijgt van het ministerie van Economische Zaken jaarlijks 8 miljoen Euro, zo blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van Greenpeace is uitgevoerd. Het bedrijf besteedt een deel daarvan aan het onderzoek naar Hoge Temperatuur Reactoren. De subsidie is bedoeld voor het in stand houden van nucleaire kennis, zodat Nederland op de hoogte blijft van de technologie, het zogeheten 'no regret' beleid. Het is beslist niet bedoeld om nucleaire kennis te exporteren naar het buitenland. Koeberg is op dit moment nog de enige kerncentrale in Afrika. De nucleaire industrie probeert te expanderen naar Afrika omdat kernenergie wereldwijd aan het afnemen is. Op dit moment zijn er in Noord Amerika en Europa geen kernreactors in aanbouw. In de jaren '60 werden er jaarlijks 8 reactoren in gebruik genomen; in de jaren 70 18; in de 80-er jaren 22 en in het laatste decennium van de vorige eeuw slechts 5. Vorig jaar zijn slechts twee kerncentrales aan het net gekoppeld, één in Rusland en één in Japan. Greenpeace roept de politici op de internationale top in Johannesburg op om de 250 miljard dollar die jaarlijks worden verspild aan subsidies voor vervuilende kolen- en kerncentrales in te zetten voor de ontwikkeling van duurzame energie. Daarbij doet de internationale milieu-organisatie een specifiek beroep op de nieuwe Nederlandse regering om de subsidie aan NRG stop te zetten. In de energiebehoefte op deze wereld moet voorzien worden, zonder klimaatverandering te veroorzaken of kernafval te produceren dat nog duizenden jaren gevaarlijk blijft.
---