Gemeente Groningen

Persbericht

Stijging pakkans en veiligheidsgevoel, meer delicten: cameras blijvend in binnenstad
27-08-2002

Aanzienlijk meer aanhoudingen, minder onveiligheidsgevoelens, een positief effect op de hulpverlening en minder bezorgdheid over de inbreuk op privacy. Dat zijn de positieve gevolgen van de driejarige proef met cameratoezicht in de Groningse binnenstad. Het college van B&W stelt de gemeenteraad van Groningen daarom voor de proef met cameras volgend jaar om te zetten in een blijvende vorm van cameratoezicht in het uitgaansgebied ondanks een stijging van het aantal geweldsdelicten.

Sinds er 14 cameras zijn geplaatst in het uitgaansgebied van Groningen, in januari 2000, is het aantal geregistreerde geweldsdelicten binnen het gebied gestegen met 26 %. Eén van de doelstellingen van cameratoezicht - vermindering van het aantal aangiften - is daarmee niet gehaald. Maar voor het college vormt dat geen aanleiding met cameratoezicht in het uitgaansgebied te stoppen.

Het terugdringen van het aantal aangiften van geweldsdelicten bleek bij de eerste tussenmeting in 2001 al minder realistisch. "We zien meer, dus we pakken er meer", was toen de conclusie van het college van B&W. Uit de vandaag gepresenteerde eindevaluatie blijkt overigens dat ook in andere Europese steden cameratoezicht niet leidde tot afname van het aantal geweldsdelicten.

Een belangrijk gevolg van cameratoezicht is de grotere aangiftebereidheid omdat de pakkans van geweldplegers aanzienlijk groter is geworden. De preventieve werking en de effectiviteit van cameratoezicht acht het college voldoende aangetoond.