Wereld Natuur Fonds Nederland

MIJLPAAL VOOR ZOETWATERBEHEER

27 augustus 2002
Negen landen brengen 500.000 ha wetland onder bescherming van RAMSAR

Het internationale Wereld Natuur Fonds is heel blij met het voorbeeld dat negen landen vandaag stellen als het gaat om bescherming van zoetwatergebieden op deze wereld. In totaal 22 miljoen ha. zoetwatergebied zal door deze landen voor de toekomst worden beschermd conform de internationaal gemaakte afspraken onder RAMSAR. Met als gevolg dat in deze wetlandgebieden de toegang tot water voor mensen is veilig gesteld en de natuurwaarden blijven behouden.

Algerije, Argentinië, Bolivia, Tsjaad, China, Guinea, Peru, Tanzania en Zambia geven vandaag in Johannesburg een goed voorbeeld door een belangrijk deel van hun zoetwatergebied tot beschermd gebied te verklaren, dit overeenkomstig het internationale RAMSAR-verdrag over wetlandbeheer. Het betreft onder andere het Dongting-meer in China waar op dit moment de problemen met hoog water zich in alle omvang tonen. Maar ook een deel van de Niger-delta in Guinea, waar met hulp van het Wereld Natuur Fonds wordt geprobeerde de dynamietvisserij te stoppen en duurzame vismethoden ingang te doen vinden. In Zambia gaat het onder meer om de Kafue Flats, waar met geld van Nederlandse donateurs het Wereld Natuur Fonds actief is sinds 1998. Dit is een belangrijk wetlandgebied voor tal van inheemse plant- en diersoorten en thuisbasis voor de wereldwijd bedreigde lelkraanvogel.

De wetlandgebieden waarvoor de toekomst vandaag is veiliggesteld beslaan allen tezamen een oppervlakte van 22 miljoen ha. ; dat is 25% van de totale oppervlakte wetlands die voorkomen op de lijst te beschermen wetlands volgens RAMSAR. De president van het internationale Wereld Natuur Fonds, Emeka Anyaoku over deze mijlpaal: Deze landen vergroten de toegang tot veilig en schoon water en leggen hiermee een duurzame economische basis. Toepasselijk is ook dat deze mijlpaal vandaag in Johannesburg kan worden gevierd. Het was Zuid-Afrika dat als eerste Afrikaanse land de internationale afspraken over wetlandbescherming (RAMSAR) ondertekende. En de bescherming van waterrijke natuurgebieden zal hopelijk helpen vooruitgang te boeken bij de onderhandelingen over armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling tijdens deze VN-top. Het Wereld Natuur Fonds hoopt dat andere landen deze belangrijke VN-top zullen benutten om dit goede voorbeeld te volgen en zelf ook met toezeggingen te komen.

Het Wereld Natuur Fonds roept de wereldleiders in Johannesburg op om afspraken te maken over beter waterbeheer van rivieren en meren, omdat daar de sleutel ligt voor schoon water, het voorkomen van overstromingen en het duurzaam realiseren van economische activiteit in de sfeer van visserij en landbouw. Een basis voor beter rivierbeheer begint voor overheden bij het onderschrijven van de internationale afspraken over wetlandbescherming (RAMSAR) voor hun eigen wetlandgebieden. Het Wereld Natuur Fonds wil tijdens de VN-milieutop overeenstemming zien over een versterkt mandaat en middelen voor uitvoering van het Internationale Wetland Verdrag (RAMSAR), dat wereldwijd leidend moet zijn als het gaat om duurzaam management van zoetwater-ecosystemen en kustgebieden. Een dergelijke overeenkomst moet helder de ecologische functies van het wetlandgebied uiteenzetten en de onmisbare rol van het gebied voor de watervoorziening, zowel kwaliteit als kwantiteit, voor mens en natuur benoemen.

Doel van het Internationale Wetland Verdrag (RAMSAR) is bescherming en verstandig gebruik van wetlands door nationale actie en internationale samenwerking gericht op het realiseren van een duurzame ontwikkeling wereldwijd. In november 2002 zal de volgende driejaarlijkse RAMSAR-bijeenkomst worden gehouden in het Spaanse Valencia. Naar verwachting zal de Zuidafrikaanse Minister Valli Moosa tijdens deze bijeenkomst de resultaten van de VN-milieutop bekendmaken en wat de vervolgacties vanuit RAMSAR zullen zijn. De internationale bijeenkomst over bescherming van wetlandgebieden in Valencia biedt landen na Johannesburg- op nieuw een kans om hun wetlandgebieden tot beschermd gebied onder RAMSAR te verklaren en in deze gebieden effectief wetlandbeheer in het belang van huidige en volgende generaties.