Gemeente Capelle a/d IJssel

Bekendmaking 28 augustus 2002

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

BOUWVERGUNNINGEN aangevraagd

(kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet) Meer informatie over deze aanvragen is te verkrijgen bij de Unit Handhaving en Vergunningen.

Fascinatio fase 2, 8 woningen bouwen.
Gruttosingel 14, dakkapel achterzijde aanbrengen. Nevadaweg 27, dakkapel voorzijde aanbrengen.
s-Gravenweg 171, dakkapel achterzijde aanbrengen.

TER INZAGE
Onderstaande plannen liggen ter inzage in verband met een vrijstellingsprocedure.


1. Fascinatio fase 2, 8 woningen bouwen.

2. Maria Danneels Erf 21-29, supermarkt uitbreiden.
Aan de bij 1 genoemde bouwaanvraag kan worden meegewerkt door vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan door toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Aan de bij 2 genoemde bouwaanvraag kan worden meegewerkt doordat de gemeenteraad op 8 juli 2002 heeft besloten de procedure te starten tot het verlenen van vrijstelling van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan door toepassing te geven aan artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

In verband met de vrijstellingsprocedure liggen de aanvragen met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 29 augustus 2002, gedurende vier weken (het bij 1 genoemde bouwplan gedurende twee weken) op werkdagen ter inzage. Gedurende de aangegeven periode is eenieder bevoegd zienswijzen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

BOUWVERGUNNING
MELDING verleend

Verzenddatum 21 augustus 2002:
Andreas Schelfhoutrade 77, dakkapel aanbrengen. Grafiek 71, blokhut plaatsen (toegekende melding).

Indien u meent door één van de bovengenoemde verleende vergunningen (beschikkingen) in uw belang te zijn getroffen, heeft u de bevoegdheid om daartegen bij de gemeente een bezwaarschrift in te dienen. Volgens de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

BESTEMMINGSPLAN OOSTGAARDE 1999 ONHERROEPELIJK

Het college maakt ingevolge artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat tegen de goedkeuring door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van het bestemmingsplan Oostgaarde 1999 geen beroep is ingesteld. Het bestemmingsplan Oostgaarde 1999 is daardoor met ingang van 15 augustus 2002 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan ligt voor eenieder ter inzage.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is en het bestemmingsplan Oostgaarde 1999 liggen ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.