Rijksuniversiteit Groningen

03 sep 2002

Studium Generale

De grote Europese stilte

Er is in het Europa van de EU nog maar nauwelijks sprake van grensoverschrijdende politieke discussie of van een meningsvorming die de nationale beperkingen te boven gaat. Dat komt door taalbarrières en cultuurverschillen, maar ook door de werking van de nationale zwaartekracht die intellectuele initiatieven belemmert om uit te stijgen tot Europees niveau. Journalisten en intellectuelen, de beroepsspelers in de culturele en politieke discussie, zijn gebonden aan nationale instituties zoals kranten en universiteiten. Er bestaat op Europees niveau geen culturele kansenstructuur die essayisten en andere opinievormers de materiële mogelijkheden biedt om in hun bestaan te voorzien en een internationaal publiek te bereiken. Er is wel een Europese Unie, maar er is nog geen Europese openbare sfeer; er is volop Europees beleid, maar er is nog geen Europese politiek. In kwesties van taal, cultuur en sociale zaken wordt het beleid maar al te vaak bepaald door ambtenaren of rechters, zonder dat daar principiële discussies in brede kring aan voorafgaan.

Abram de Swaan is socioloog en publicist. Recentelijk verscheen van zijn hand Woorden van de wereld, over het mondiale talenstelsel, waarin hij ook een hoofstuk wijdt aan de Europese Unie. De Swaan is universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

Datum en tijd

dinsdag 17 september 2002, 20.00-21.30 uur

Spreker

prof.dr. Abram de Swaan

Titel

De grote Europese stilte

Serie

De paradox van Europa ;vier lezingen over de toekomst van de Europese Unie

Plaats

Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Informatie

Studium Generale Groningen, tel. (050)363 54 64, www.rug.nl/studium