ABN AMROAmsterdam, 17 september 2002

ABN AMRO in beroep tegen besluit Autoriteit-FM inzake koersstabilisatie World Online

De Autoriteit-FM startte in mei 2000 een onderzoek naar de beursgang van World Online dat onlangs is afgerond. De Autoriteit-FM heeft geen kritiek op de juistheid en de volledigheid van het prospectus bij de beursgang. Dit is een bevestiging van de stelling van World Online en de begeleidende banken dat beleggers voorafgaand aan de beursgang over adequate en volledige informatie konden beschikken.

De Autoriteit-FM legt ABN AMRO een boete op omdat zij van mening is dat ABN AMRO bij de opening van de handel in aandelen World Online op 17 maart 2000 had moeten stabiliseren op een andere koers dan EUR 50,20. Daardoor zou er een misleidende voorstelling van zaken zijn ontstaan. De Autoriteit-FM suggereert dat ABN AMRO had moeten stabiliseren op een koers van EUR 43, de introductieprijs.

ABN AMRO gaat tegen deze beslissing van de Autoriteit-FM in beroep. Zij vindt dat de openingskoers van EUR 50,20 de enige juiste koers was, omdat deze koers was gebaseerd op het marktevenwicht in de gelimiteerde orders. Elke andere prijs zou geen juist beeld van vraag en aanbod hebben gegeven. Dat geldt ook voor een openingskoers op EUR 43, op welke koers in geen enkel opzicht evenwicht tussen vraag en aanbod zou hebben bestaan.

Discussie over wat de juiste stabilisatiekoers is kan achteraf altijd ontstaan. Daarom bepalen de regels dat de koersstabilisator niet een boete achteraf kan worden opgelegd omdat de koers onjuist zou zijn. De Autoriteit-FM vindt dat zij ABN AMRO toch een bestuurlijke boete mag opleggen, omdat aan een technische eis niet voldaan zou zijn. ABN AMRO bestrijdt dit: zij is van mening dat zij overeenkomstig de regels heeft gestabiliseerd (zie punt 1 van de bijlage).

ABN AMRO vindt dat zij in het belang van beleggers en het adequate functioneren van de markt heeft gehandeld. De stabilisatie vond naar onze stellige overtuiging plaats op een juiste koers en was bovendien overeenkomstig de regels voor koersstabilisatie.

Dat de beursgang achteraf beschouwd geen succes is geworden betreurt ook ABN AMRO in hoge mate, maar heeft als enige oorzaak de omslag in het beursklimaat - met name in de internetsector - in maart 2000.
---
Bijlage:
Bijlage_WOL_170902.pdf (18 kB)ABN AMRO Bank N.V.

Afdeling Persvoorlichting (HQ1190)
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam

Tel. 020 628 89 00
Fax. 020 629 54 86

Please read our disclaimer and Privacy Statement. Copyright © 1998-2002 ABN AMRO Bank N.V.
All rights reserved.