Partij van de Arbeid

Den Haag, 17 september 2002

Kamervragen van de leden K.G. de Vries en K.Y.I. J. Adelmund (beiden PvdA) aan de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie over de dreigende dood door steniging van een Nigeriaanse vrouw


1. Heeft u kennis genomen van kamervragen van de leden van Bommel en Koenders aan de Minister- President en uw collega van Buitenlandse Zaken?


2. Bent u bereid - in het geval dat bilaterale en overige internationale druk bij de Nigeriaanse regering geen weerklank vindt - om in overleg met de UNHCR Amina Lawal als erkende vluchtelinge naar Nederland uit te nodigen teneinde haar voor de uitvoering van haar doodvonnis te behoeden en daartoe de medewerking van de Nigeriaanse autoriteiten te verzoeken?