Leefbaar Nederland

Fractie Leefbaar Nederland
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Dinsdag 17 september 2002

EMBARGO TOT 17 SEPTEMBER 2002, 13.30 UUR

PERSBERICHT

TROONREDE MIST REALITEIT

Den Haag - Koningin Beatrix heeft in de Troonrede niets gezegd over de Wet op de arbeidsongeschiktheid, terwijl dit een groot probleem is dat de politiek niet heeft opgelost de afgelopen tien jaar. "Een gebrek aan realiteit", reageert fractievoorzitter Fred Teeven van Leefbaar Nederland.

"Praat met de mensen hier op straat en je komt erachter dat de WAO een onderwerp is dat veel mensen bezighoudt. In dit land zitten ongeveer 1 miljoen Nederlanders in de WAO, dan mag je toch verwachten dat het onderwerp in de Troonrede ter sprake komt?"

Het aantal mensen dat zich op de WAO beroept moet worden teruggedrongen. Dat gaat nu ook gebeuren als het aan de regeringspartijen en Leefbaar Nederland ligt. "Het is zo belangrijk om iedereen in Nederland bij het arbeidsproces te betrekken", aldus Teeven. "Niet alleen omdat bijvoorbeeld mensen die in de WAO zitten geen pensioen opbouwen, maar ook omdat WAO-ers in een sociaal isolement raken."

De regering heeft hiermee een zeer belangrijk item laten liggen.


---
einde persbericht

---
Voor meer informatie kunt contact opnemen met:

Fred Teeven, fractievoorzitter (06-18305961)
Manon van Heems, voorlichter (06-51997218)

Met vriendelijke groet,

Manon van Heems
Voorlichter/ Beleidsmedewerker
Tweede Kamer Fractie Leefbaar Nederland
070-3185584
06-51997218