Gemeente Tilburg

17-9-2002
PZN wordt exploitant voor CVV in Midden-Brabant Huidige vervoerder voor Deeltaxi wint Europese openbare aanbesteding CVV

De uitvoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) in de regio Midden-Brabant komt in ieder geval tot 1 januari 2006 in handen van Personenvervoer Zuid-Nederland (PZN). Dit vervoerbedrijf, dat ook de bestaande Deeltaxi exploiteert, is als beste uit de bus gekomen bij de Europese openbare aanbesteding van het CVV-systeem in deze regio.

Het college van Tilburg is opgetreden als aanbestedende overheid. Zij heeft dit gunningbesluit mede genomen namens de andere betrokken partijen, namelijk de provincie Noord-Brabant en de regiogemeenten Dongen, Gilze-Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk en Waalwijk. Het college heeft ook ingestemd met een verrekeningsvoorstel voor de kosten van het nieuwe systeem, zodat deze kosten eerlijk verdeeld worden over de deelnemende partijen.

De aanbesteding
In totaal hebben drie vervoerbedrijven een offerte ingediend voor de uitvoering van het CVV Midden-Brabant. Volgens de gunningcriteria zoals opgenomen in het bestek, is de offerte van PZN voor de regio als geheel het gunstigst. Dit geldt zowel voor de prijs als voor de geboden kwaliteit. Het vervoeraanbod dat met het bestek is gevraagd, komt minimaal overeen met het vervoeraanbod van het huidige deeltaxisysteem. Bovendien komt PZN in zijn aanbod met verscheidene opties om de kwaliteit verder te verbeteren. Het college heeft besloten enkele van die opties vanaf de start van het project,
1 januari 2003, te gaan benutten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de terugbeloptie, hetgeen inhoudt dat de aanvrager van een rit vijf tot tien minuten tevoren telefonisch te horen krijgt dat het voertuig er bijna aankomt. Het nieuwe contract met PZN heeft in eerste instantie een looptijd van drie jaar. Er is een optie tot verlenging van maximaal tweemaal een jaar. De kwaliteit van de dienstuitvoering speelt bij een beslissing tot contractverlenging een doorslaggevende rol.

Uitwerking
De komende maand worden in onderhandeling met PZN de puntjes op de i gezet voor wat betreft het uiteindelijke contract. In ieder geval zullen alle betrokken gemeenten binnenkort nog afzonderlijk moeten aangeven wat zij af willen nemen als pluspakket. Bij dit pluspakket gaat het onder andere om het vervoer buiten de regio, met name voor mensen met een Wvg (Wet voorzieningen gehandicapten)-indicatie. De Wvg-geïndiceerden worden hier te zijner tijd uitgebreid en apart over geïnformeerd. Ondertussen start in overleg met PZN de voorbereiding van de invoering. Communicatie met de doelgroepen speelt daarbij een belangrijke rol. Ook komt er aan de kant van de opdrachtgevers een kleine beheerorganisatie die op 1 oktober 2002 met de komst van een projectleider CVV van start gaat.

Achtergrond
Op 13 mei van dit jaar hebben de provincie en de betrokken gemeenten een samenwerkingsconvenant ondertekend over de gezamenlijk opzet van een CVV-systeem. Dit nieuwe vervoersysteem voor Midden-Brabant komt in de plaats van het deeltaxisysteem voor gehandicapten in het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). Maar afwijkend van het deeltaxisysteem is het CVV-systeem voor iedereen toegankelijk. Zo krijgen alle inwoners van de deelnemende gemeenten de beschikking over een openbaar vervoervoorziening waarmee van 's morgens vroeg tot 's avonds laat kan worden gereisd. Het is een kleinschalige vorm van openbaar vervoer, via taxi's of kleine busjes, van deur tot deur. Het vervoer is comfortabel en (sociaal) veilig. Kenmerkend is dat reizigers vooraf (telefonisch) doorgeven wanneer en waarheen ze vervoerd willen worden. Ritten worden gecombineerd, waardoor het betaalbaar is en de bereikbaarheid van plaatsen in de omgeving wordt vergroot. Wvg-geïndiceerden nemen een speciale plaats in binnen het systeem. Voor hen is de service bij het in- en uitstappen prettig. Zij betalen bovendien minder, omdat de gemeenten het vervoer voor deze doelgroep gedeeltelijk subsidieert. Het CVV Midden-Brabant gaat op 1 januari 2003 van start.