Gemeente Waalwijk

De afgelopen jaren heeft de kinderopvang in Nederland grote ontwikkelingen doorgemaakt. Gaandeweg bleken de bestaande wettelijke kaders en regelingen niet meer toereikend. Vandaar een wetvoorstel (WBK) dat bijdraagt aan de verbetering van de kinderopvang met als belangrijkste punten: financiering en kwaliteit.

De Wet basisvoorziening kinderopvang (WBK) treedt naar verwachting januari 2004 in werking. Het kabinet wil met de WBK ouders meer mogelijkheden geven om arbeid en zorg te combineren en de toegankelijkheid en kwaliteit van kinderopvang verbeteren. De nieuwe wet betekent een stelselwijziging en een belangrijke wijziging van de overheidsrol in de kinderopvang.

Informatieavond
Op dinsdag 17 september 2002 organiseert de gemeente Waalwijk een informatieavond over de WBK. U wordt dan geïnformeerd over de actuele en de toekomstige situatie als gevolg van de WBK en wat dit voor uw instelling betekent. Deze avond vindt plaats in de nieuwe raadzaal in het gemeentehuis van Waalwijk en begint om 19.30 uur. Voor deze avond zijn een tweetal sprekers uitgenodigd.

Programma
19.30-19.40 uur Welkomstwoord en inleiding door wethouder J. van Baardwijk
19.40-20.25 uur WBK, financiering en positie gemeente Waalwijk, door Mevr. R. Hoogedoorn (adviseur MO-groep)
20.25-20.40 uur Pauze
20.40-21.25 uur WBK toezicht op kwaliteit door gemeente en GGD, door Mevr. N. Vriens (Hygiënist GGD Hart voor Brabant) 21.25-21.30 uur Sluiting

Indien u deze avond bij wilt wonen verzoeken wij u om het aanmeldingsformulier dat in de gemeentepagina in Weekblad De Maasroute is opgenomen (d.d. 29 augustus 2002) in te vullen en voor 13 september a.s. aan ons te retourneren.