Ingezonden persbericht


Persbericht 12 september 2002


Onderwerp

Oprichting Vereniging Onafhankelijk Financieel Planners (VOFP)Op 17 september aanstaande zal in Utrecht in het Beatrix Congrescentrum worden opgericht de Vereniging Onafhankelijk Financieel Planners. Aanvang van de bijeenkomst is 14.00 uur.

Een onafhankelijk financieel planner is een door de Federatie Financiële Planners (FFP) gecertificeerd financieel planner die alleen op basis van urendeclaratie zijn diensten aanbied.
De leden hebben geen inkomsten uit provisies voor het afsluiten van financiële producten. Het is de leden verboden ingeschreven te staan als assurantiebemiddelaar of remissier in de registers van de SER c.q. de A-FM. Daarnaast mag het eigendom van de onderneming van het lid niet in handen zijn van een verzekeraar, een bank of een bemiddelaar in financiële producten.

De consument die advies zoekt voor zijn financiële planning, wil steeds vaker transparantie over de beloning van de adviseur. In Nederland is een beperkt aantal gecertificeerde planners die voldoen aan de strenge eisen van de VOFP. Naar schatting werkt minder dan 3% van de actieve financieel planners op strikt onafhankelijke basis. Op de eerste bijeenkomst in Utrecht zullen 15 financieel planners aanwezig zijn die belangstelling hebben getoond om zich bij de VOFP aan te sluiten en hebben aangegeven aan de criteria te voldoen. De vereniging wil vóór eind 2002 overal in het land leden hebben.

Het bestuur van de VOFP wordt gevormd door Kapé Breukelaar FFP (voorzitter), Kees Boonstra FFP (secretaris) en Frans Nieuwhof FFP (penningmeester).

De VOFP zal het platform zijn waar de consument een onafhankelijke en deskundige financieel planner kan vinden. Voor deskundigheid en kwaliteit van de aangesloten adviseurs zijn diverse waarborgen ingebouwd, zoals certificering door de FFP en collegiale kwaliteitscontrole.

Op de website www.VOFP.nl kunnen consumenten zoeken naar een onafhankelijk planner in hun omgeving. Ook is daar het huishoudelijk reglement te vinden, met de toelatingscriteria van de vereniging.

Voor informatie: secretariaatVOFP@faboonstra.nl of 0252 - 223 405

Verzonden door Kees Boonstra FFP, telefoon: 0252 - 223 405, email: info@faboonstra.nl