Korps: Flevoland, plaats: Almere 4-01-2003
Roep om meer politie in Almere
Stafdienst Communicatie, Hans Demmers, 06 - 53 33 75 14

Roep om meer politie in Almere

Burgemeester Ouwerkerk van Almere heeft vanmiddag tijdens zijn nieuwjaarstoespraak gemeld dat het criminaliteitscijfer in Almere in 2002 met zon 20% is gestegen in vergelijking met het jaar daarvoor. Hij gaf in zijn rede aan dat de stad moet groeien naar 350.000 inwoners, maar de voorzieningen achterblijven. Met name het aantal agenten.

Op verzoek van diverse media volgt hieronder de reactie van korpschef Pier Eringa:
Politie Flevoland is verheugd over de roep van Burgemeester Ouwerkerk om meer blauw in Almere en zijn toegezegde steun aan de korpsbeheerder om dit bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder de aandacht te brengen. De ontwikkeling van de criminaliteit in de gehele regio is redelijk stabiel, maar de stijging in Flevoland komt bijna geheel voor rekening van Almere. Almere is de snelst groeiende stad van Nederland en de politiesterkte blijft achter. Hoewel het algehele oplossingspercentage in Flevoland zeer hoog te noemen is (bijna 22%) ontstaat er in Almere een zorgelijke situatie.
Meer blauw op straat en meer opsporingscapaciteit is noodzakelijk om Almere veilig te houden.

Korpschef Pier Eringa zal hierop nader ingaan tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdag 7 januari a.s. vanaf 14:30 uur in Agora in Lelystad. U bent van harte uitgenodigd.