HOOGWATER DECEMBER 2002 / JANUARI 2003

ZATERDAG 4 JANUARI: 20.00 UUR

NOORD-LIMBURG MAAKT ZICH OP VOOR HOOGWATERPIEK

Morgenochtend wordt in Venlo de hoogste waterstand verwacht. Volgens de prognoses van Rijkswaterstaat zal deze waterstand ongeveer 50 centimeter onder de bovenkant van de kades komen te staan. Dit is zo'n 30 centimeter lager dan de waterstand in 1995. Waterschap Peel en Maasvallei (Noord- en Midden-Limburg) heeft inmiddels de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen om de hoge waterstand het hoofd te kunnen bieden. Zo zijn er in de stad demontabele kadewanden opgebouwd en staan de pompen gereed.

Verder zijn er op diverse plaatsen achter de Maaskades in Venlo zogenoemde 'big-bags' op een waterdoorlatend doek geplaatst op het trottoir en rioolputten. Hiermee wordt een toename van kwelwater achter de kades zoveel mogelijk tegengehouden en wordt voorkomen dat de putdeksels en trottoirtegels omhoog komen.

Ook op andere locaties in de regio zijn waar nodig demontabele wanden opgebouwd om het Maaswater te keren. Daarnaast zijn inmiddels ook de demontabele wanden op de kademuren geplaatst, onder andere in Venlo, Steijl en Belfeld.
De noodkades in Arcen, Velden, Meerlo, Wanssum en Bergen zijn gereed.

Kwelwater
Speciaal aandachtspunt voor Waterschap Peel en Maasvallei in de komende dagen is de dreigende overlast van kwelwater. Gelet op het waterverloop in Borgharen, gaat het waterschap ervan uit dat ook in Noord- en Midden-Limburg sprake zal zijn van een langdurige hoogwaterperiode (± 2 dagen). Hierdoor is het risico op kwelwater groot. Waterschap Peel en Maasvallei zal dit overtollige water waar nodig, dus met name in bebouwd gebied, wegpompen. Op locaties waar zich geen bebouwing bevindt, wordt dit water juist zo min mogelijk weggepompt om daarmee zoveel mogelijk tegendruk te creëren.

Op dit moment zijn er zo'n 60 pomplocaties in Noord- en Midden-Limburg in bedrijf. In totaal worden er vele tienduizenden kubieke meters water per uur weggepompt.

Vrijwillige kadewachten
De vrijwillige kadewachten, die vandaag in het zuidelijk gebied Venlo-Thorn twee keer hebben geïnspecteerd en in het noordelijk gebied Venlo-Mook één keer, hebben geen calamiteiten gemeld. Ook morgen zullen de kadewachten weer in de hele regio de kades inspecteren. Met het oog op de bovengenoemde problematiek van het kwelwater, zullen deze inspecties in de komende dagen steeds belangrijker worden.

24 uur bereikbaar
Het kantoor van Waterschap Peel en Maasvallei is de komende dagen nog steeds 24 uur per dag bereikbaar. De waterstanden zullen nauwlettend worden gevolgd, zodat alert gereageerd kan worden op veranderende situaties.

Volgend hoogwaterbericht
Morgenmiddag wordt een volgend hoogwaterbericht verspreid.


---