Programmabureau Advies Overheid.nl

Kenniscentrum e-overheid start in maart

De ICT-uitvoeringsorganisatie van de overheid (ICTU) gaat de lang gepredikte nloketgedachte toepassen op de eigen organisatie.

ICTU biedt per 1 maart een Kenniscentrum ELO (elektronische overheid) aan zijn klanten: de lokale, provinciale en centrale overheidsorganisaties. De bedoeling is in eerste instantie om de eind vorige maand gestaakte projecten Overheidsloket 2000, Stroomlijning basisgegevens, Digitale Duurzaamheid en OT2000 (overheidstelefonie) warm te houden. Ook kunnen de nog lopende projecten van ICTU en aanpalende programma's als het bedrijvenloket van het ministerie van Economische Zaken en DURP van het ministerie van VROM door overheidsinstanties via het Kenniscentrum ELO worden benaderd; DURP adviseert gemeenten en begeleidt pilotprojecten over digitale ruimtelijke ordening.

Het Kenniscentrum ELO kan schriftelijk, telefonisch of via de, eveneens in maart te starten website, worden benaderd. Het Kenniscentrum ELO moet gaan dienen als application service provider van de overheid.

www.ictu.nl