Gemeente Deventer

WERKZAAMHEDEN OP EMPLACEMENT DEVENTER

Volker Stevin Rail & Traffic gaat een aantal onderhoudswerkzaamheden uitvoeren op het emplacement Deventer. Van zaterdag 1 maart op zondag 2 maart wordt gewerkt aan de rails van het viaduct over de Brinkgreverweg.

In verband met de veiligheid van de treinenloop moet gewerkt worden tijdens de nachtperiode (23 tot 7 uur). Helaas is geluid- en lichthinder voor omwonenden door het gebruik van een atlaskraan, aggregaten en ander (klein) mechanisch gereedschap niet te voorkomen. Burgemeester en wethouders hebben, gelet op de noodzaak van het werk, een ontheffing van het verbod op geluidhinder verleend op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Zo nodig kunt u een klacht indienen bij de afdeling Milieu, telefoon 693286.