Gemeente Oosterhout

Maandag en dinsdag wordt geen huisvuil opgehaald

Het Oosterhoutse carnaval, dat zaterdag 1 maart a.s. zal losbarsten, heeft een aantal gevolgen voor de gemeentelijke dienstverlening en voor de verkeersafwikkeling in de binnenstad.

Zo zal tijdens de komende carnavalsdagen, zoals de laatste jaren te doen gebruikelijk, in de avonduren een deel van de Leijsenhoek worden afgesloten voor autoverkeer. Dat gebeurt omdat gedurende die dagen op de Leijsenhoek veel mensen op de been zijn, niet in de laatste plaats door de aanwezigheid van een aantal bij carnavalsvierders populaire cafés. Betrokkenen ervaren de afsluiting als zeer positief, wat voor het gemeentebestuur aanleiding is ook deze carnaval op de Leijsenhoek een dergelijke maatregel te treffen.

De afsluiting krijgt vorm door het plaatsen van betonblokken, voorzien van reflectoren. De blokken worden geplaatst bij de kruising met de Donkerstraat en bij de overgang van de Markt naar de Leijsenhoek. Om sluipverkeer te voorkomen, zal de Leeuwenstraat aan de zijde van de Leijsenhoek eveneens afgesloten worden. Het autoverkeer zal door middel van borden tijdig gewaarschuwd worden voor de afsluiting.

De afsluiting zal in principe van kracht zijn op de volgende tijdstippen:

* zaterdag 1 maart vanaf 17.00 uur;

* zondag 2 maart vanaf het einde van de optocht;
* maandag 3 maart vanaf 17.00 uur;

* dinsdag 4 maart vanaf 13.00 uur.

De afsluiting duurt steeds tot 8.00 uur (s ochtends).

Aan de (horeca)ondernemers op de Leijsenhoek wordt verzocht hun leveranciers van de afsluiting op de hoogte te stellen en hen te vragen hun goederen in de ochtenduren af te leveren. Ook taxis zullen s avonds geen gebruik kunnen maken van de Leijsenhoek. Zij kunnen passagiers oppikken op de Markt of bij de kruising met de Donkerstraat.

Overige afsluitingen

Voor en tijdens de carnavalsoptocht op zondag zal de binnenstad niet of moeilijk bereikbaar zijn voor autos. Zo zal autoverkeer geweerd worden van de route, terwijl ook de meeste toegangswegen tot het centrum zullen worden afgesloten.

Ook op de dinsdag moet het verkeer in het centrum rekening houden met een aantal (tijdelijke) afsluitingen; dan in verband met de Ronde van t Rutselbos en de kinderoptocht.

Tijdens de carnavalsdagen zullen de parkeerplaatsen op het Basiliekplein vervallen. Ook op het Torenplein kan niet worden geparkeerd, omdat hier de carnavalskermis een plaatsje krijgt.

Huisvuil en kringloopbedrijf

Op maandag 3 en dinsdag 4 maart vervalt het ophalen van het huisvuil. Bewoners van de betrokken wijken worden verzocht de gft-bak en de komo-goedgekeurde vuilniszakken één week later buiten te zetten.

Ook de Splitser van het Kringloopbedrijf zal tijdens carnaval niet langskomen. Bewoners van de betrokken wijken dienen hun kringloopkratjes twee weken binnen te houden en pas weer op 17 respectievelijk 18 maart buiten te zetten.

Gemeentelijke instellingen s middags dicht

De gemeente Oosterhout sluit op carnavalsmaandag en -dinsdag vanaf 12.00 uur haar deuren. Dat betekent dat het stadhuis en andere gemeentelijke instellingen (m.u.v. theater De Bussel) vanaf dat tijdstip ook niet meer telefonisch bereikbaar zijn.

De Milieustraat is op carnavalsdinsdag de gehele dag gesloten.

Zaterdag gewoon weekmarkt op Heuvel

De wekelijkse warenmarkt in het centrum zal komende zaterdag gewoon op de Heuvel een plaatsje kunnen krijgen. Andere jaren werd de weekmarkt in verband met carnaval verplaatst. Omdat de carnavalskermis dit jaar op het Torenplein staat, is de verhuizing niet nodig en zullen de kramen op hun normale stek staan. Wel moet er in verband met carnaval rekening mee worden gehouden dat er mogelijk wat minder kooplieden aanwezig zullen zijn dan gebruikelijk.

Oosterhout, 24 februari 2003