Gemeente Albrandswaard


Persberichten

Toezichthouders van start in Albrandswaard
Zaterdag 1 maart gaat een lang gekoesterde wens van de gemeente
Albrandswaard in vervulling. Om 13:00 uur gaan de toezichthouders van de gemeente vanaf het Strawinskiplein in Rhoon op pad. Aanvankelijk was er het plan om dit samen met een aantal buurgemeenten te organiseren. Dat bleek allemaal erg ingewikkeld. In overleg met de politie heeft de gemeente toen besloten om het toezichthouderproject zelf te organiseren.

Wat doet de politie!
De politie doet al heel veel aan toezicht. Ze plannen wekelijks een aantal uren om voetsurveillance te houden in de achterpaden bij woningen. Dit om mogelijke inbrekers op heterdaad te betrappen en om eventuele overlast door jongeren te constateren en daar tegen op te treden.

Wat doen toezichthouders?
De toezichthouders bezoeken, aanvullend op de politiesurveillances, verschillende locaties in de gemeente en dragen zo bij aan de openbare veiligheid. Hun bevinden zouden bijvoorbeeld kunnen gaan over kapotte verlichting, vernielde verkeersborden, bekladde muren, zwerfvuil, verdachte omstandigheden, overlast en nog heel veel meer. Overlast door jongeren
Is er sprake van overlast door jongeren, dan maken de toezichthouders een praatje met deze jongeren en vragen bijvoorbeeld of ze zich wat rustiger kunnen gedragen. Als later blijkt dat er geen gehoor is gegeven aan dit verzoek, dan kunnen de toezichthouders de politie inschakelen. De politie is bevoegd om de jongeren te bekeuren. Waar kom je toezichthouders tegen?
De toezichthouders zullen met name te vinden zijn bij de metro stations, de winkelgebieden en in gebieden waar groepen jongeren wel eens voor overlast zorgen. Het werkrooster kan wekelijks veranderen, daar hebben ook onze inwoners invloed op. Bijvoorbeeld door de bij De Schakel verspreidde ansichtkaart terug te sturen naar de gemeente met hierop de suggestie waar meer toezicht nodig is. Wanneer en hoe vaak kom je toezichthouders tegen? Op dit moment worden de toezichthouders voor 2 x 8 uur per week ingezet, deze uren worden voornamelijk op vrijdag en zaterdag ingevuld. De toezichthouders opereren zoveel mogelijk te voet. Om tijd te sparen worden de grotere afstanden afgelegd in een duidelijk herkenbare auto van de gemeente Albrandswaard of met de metro. Het is uiteraard, net als bij de politie, altijd mogelijk om een toezichthouder aan te spreken, bijvoorbeeld om een melding aan ze door te geven. De toezichthouders hebben de instructie om meteen dat te doen wat de situatie verlangt. Dat varieert van het inschakelen van de politie tot zelf naar de bewuste plek te gaan en actie te ondernemen.