Gemeente Wijk bij Duurstede

Nieuws

Verhoging eigen bijdrage Regiotaxi voor WVG-pashouders. (Geplaatst in week 09-2003)

De eigen bijdrage voor de instap- en reiszone (maximaal 5 reiszones) van Regiotaxi Utrecht voor WVG-pashouders wordt met ingang van 1 maart 2003 verhoogd van EUR 0,36 naar EUR 0,41.

De eigen bijdrage voor Regiotaxi Utrecht is in principe gekoppeld aan het tarief van de blauwe nationale strippenkaart en is geregeld in het zogenoemde `Besluit eigen bijdragen en financiële tegemoetkomingen voorzieningen Wvg'. Voor de koppeling met de nationale blauwe strippenkaart is destijds gekozen omdat de Regiotaxi een bijzondere vorm van openbaar vervoer is (van deur tot deur) en voor het regulier openbaar vervoer hetzelfde tarief geldt.
Aangezien per 1 januari 2003 de tarieven van de strippenkaart verhoogd zijn, is besloten de eigen bijdrage van Regiotaxi Utrecht vanaf 1 maart 2003 te verhogen.