Ingezonden persbericht

Afdeling Communicatie
Hilversum, 27-02-2003

Televisie/Radio/Internet
TROS KAMERBREED
Uitzending zaterdag 01 maart
Nederland 2/Radio 1/www.troskamerbreed.nl
11.00 uur tot 12.00 uur


Abvakabo ten strijde tegen kaalslag publieke sector

De afgelopen jaren groeide het aantal rijksambtenaren met twintig procent, nu vinden veel politici dat het rijk moet afslanken: minder bureaucratie dus ook minder ambtenaren. In TROS KAMERBREED van zaterdag 1 maart trekt voorzitter Guus van Huygevoort van de ambtenarenbond Abvakabo FNV ten strijde tegen 'de kaalslag' die volgens hem dreigt in de publieke sector.

Verder is in TROS KAMERBREED de nieuwe D66-leider Boris Dittrich te gast over de vraag hoe hij de weggelopen kiezers terug kan winnen voor zijn partij.

Demissionair staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp van VWS vertelt haar mening over gemeenten die volgens haar sneller moeten reageren en flexibeler moeten zijn als burgers initiatieven ontplooien.

Voor meer informatie: www.troskamerbreed.nl.

Ingezonden persbericht