Gemeente Alphen aan den Rijn


Light-railproef RijnGouweLijn

Momenteel rijden er stoptreinen op het traject tussen Gouda en Alphen. Binnenkort komt hier verandering in. De provincie Zuid-Holland laat bij wijze van proef van 1 maart 2003 tot medio december 2004 deze lijn door zogenaamde light-railvoertuigen bedienen. De light-railvoertuigen houden het midden tussen een tram en een trein. De doorgaande treinen op het traject Gouda-Alphen-Leiden zullen daarnaast gewoon blijven rijden.

De light-railproef is een initiatief van de provincie Zuid-Holland. In de uitvoering werkt zij nauw samen met HTM, NS en Prorail. Light rail op bestaand treinspoor is uniek en innovatief in Nederland. De RijnGouweLijn-proef is de eerste proef op dit gebied.

Tijdens de proef kunnen reizigers kennis maken met de comfortabele en moderne light-railvoertuigen. De proef levert daarnaast veel ervaring op met geschikte systemen en procedures om zowel gewone treinen (heavy rail) als light-railvoertuigen op hetzelfde, bestaande spoor te laten rijden.

De opgedane ervaringen worden benut in de verdere totstandkoming van de RijnGouweLijn. De RijnGouweLijn is de beoogde light-railverbinding tussen Gouda - Alphen - Leiden - Katwijk/Noordwijk die vanaf 2007 gaat rijden. Het is de provincie Zuid-Holland ernst met het verbeteren en moderniseren van de railverbinding in dit gebied. De RijnGouweLijn zorgt ervoor dat de bereikbaarheid in het gebied verbetert, er verstedelijking geconcentreerd kan plaatsvinden en het Groene Hart beschermd wordt.

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 27 februari 2003 laatste wijziging