Amsterdam RAI

Ecotech 2003
27 feb 2003

Bezoekersregistratie ecotech 2003 van start

Vanaf 1 maart is de bezoekersregistratie voor ECOTECH 2003 opengesteld. Iedereen die actief is in de afvalwereld kan zich vooraf via www.ecotech2003.com gratis registreren voor deze grootste afvalvakbeurs in Nederland. ECOTECH 2003 vindt van 13 tot en met 15 mei plaats in Amsterdam RAI.

ECOTECH 2003 is het vakevenement voor beleidsmakers uit overheid (van centrale overheid tot stadsdeelraden) en bedrijfsleven (o.a. facility- en inkoopmanagers) die oplossingen zoeken voor afvalinzameling en afvalverwerking. Onlangs heeft ECOTECH 2003 met Blom Nippon Trucks de honderdste exposant mogen verwelkomen. De heer J.H. Blom van Blom Nippon Trucks Nederland: Door onze eerdere presentatie op ECOTECH hebben wij inmiddels een belangrijke klantenkring opgebouwd bij zowel overheden als in de commerciële sector. Wij verwachten een versteviging van bestaande relaties en een verdere uitbouw van potentiële afnemers in dit specifieke segment waarvoor onze ISUZU compact trucks, door hun ontwerp en afmetingen, bijzonder gespecificeerd en geschikt zijn." Een uitgebreide exposantenlijst is te vinden op www.ecotech2003.com.

Big business Afval is big business. In Nederland wordt jaarlijks een kleine 58 miljoen ton afval geproduceerd. Circa 9 miljoen ton hiervan komt voor rekening van de burger en het bedrijfsleven en, in mindere mate, de overheid tekenen voor de rest (bron: AOO 2001). Net als andere markten speelt uitbesteding, liberalisering en privatisering een belangrijke rol in de afvalmarkt. Marc Sterel, product manager van beursorganisator Amsterdam RAI: Tijdens ECOTECH hebben leveranciers, adviesbureaus en afnemers de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Om te netwerken, kennis te delen en natuurlijk om deals te sluiten. Vrijwel alle belangrijke partijen uit de afvalketen en toeleveranciers die zich bezighouden met voorkomen, hergebruik, nuttige toepassingen, verbranden en storten zijn aanwezig tijdens het evenement.

Informatieoverdracht Naast productinnovaties en demonstraties, wordt tijdens ECOTECH 2003 veel aandacht besteed aan informatieoverdracht. Een uitgebreid randprogramma van lezingen, seminars en congressen geeft inzicht in vele (beleidsmatige) aspecten van de afvalproblematiek. Nieuw dit jaar is de branchegerichte informatieverstrekking. Specifieke branches, zoals bijvoorbeeld de chemische industrie, grijpen ECOTECH 2003 aan om programmas te presenteren en branchegerelateerde zaken te bespreken. "Wij organiseren tijdens ECOTECH 2003 voor onze leden een seminar over Product Stewardship, een onderwerp dat uitstekend aansluit bij deze beurs. Product Stewardship is namelijk het verantwoord beheersen van risico's en het verbeteren van de veiligheids-, gezondheids- en milieuprestatie van een product gedurende de gehele levenscylcus, dat wil zeggen van grondstofwinning tot afvalfase", aldus de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI). Op de website www.ecotech2003.com is informatie beschikbaar over alle bijeenkomsten rond ECOTECH 2003.

Voor meer informatie en het aanvragen van de deelnamevoorwaarden met betrekking tot ECOTECH 2003 kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Marc V. Sterel, Product Manager ECOTECH 2003, Amsterdam RAI, telefoon +31 (0)20 549 22 43; e-mail: m.sterel@rai.nl. Meer informatie over de beurs is te vinden op www.ecotech2003.com.

Amsterdam, 3 maart 2003