NMBS

27/02/03

Start van verbreding spoorbruggen IJzerlaan, Merksemsestraat en Albertkanaal

Vanaf dit weekend start de aannemer met de verbreding van de spoorbruggen over het Albertkanaal, Merksemsetraat en IJzerlaan in Antwerpen-Noord. Dit projectdeel van de noord-zuidverbinding Antwerpen maakt de verbinding tussen het spoorknooppunt van Luchtbal met de spoortunneltoegang aan het Damplein.

Tijdens het weekend van 1-2 maart wordt gewerkt rond de brug van het Albertkanaal. Het daaropvolgend weekend zijn er werkzaamheden in de zone tussen de Merksemsestraat en de IJzerlaan. De zone IJzerlaan tot Damplein is tijdens het weekend van 15-16 maart aan de beurt. De stabiliteit van de bestaande sporen en de bovenleiding van de verbinding Antwerpen-Essen moeten worden aangepast, vooraleer met de funderingswerken voor de nieuwe bruggen kan worden gestart.

De nieuwe brug over het Albertkanaal houdt rekening met de toekomstige verbreding van deze waterweg. De overspanningslengte bedraagt 115 meter. De doorvaarhoogte wordt van 6,80 meter naar 9,09 meter gebracht.

De bouw van de brug over de IJzerlaan start in mei 2003 en die van de Merksemsestraat in november 2003. De brugonderdelen worden in de werkplaatsen van aannemer NV Besix gefabriceerd.

De reizigerstreinen Antwerpen-Essen moeten in de werfomgeving gebruik maken van de naastliggende sporen voor goederenverkeer. Om de hinder voor het reizigersverkeer te beperken en om veilig te kunnen werken, is weekendwerk noodzakelijk. Tijdens de nacht is er echter geen werfactiviteit.

De bewoners uit de omgeving kregen een werfinfo in de brievenbus met vermelding van telefoonnummers waar ze met vragen of klachten terecht kunnen.

Belangrijke juridische kennisgeving
© 2003 NMBS