Gemeente Dordrecht


---

Invoering rookbeleid Gemeente Dordrecht

Vincent Brinkhof
Met ingang van 1 maart 2003 mogen medewerkers en bezoekers niet meer roken in de gebouwen van het Stadskantoor behalve in de speciale rookruimtes. Het college van B&W heeft in navolging van het landelijk beleid besloten tot de invoering van een nieuw rookbeleid. Dit beleid wordt ondersteund door de ondernemingsraad.

Het rookbeleid geldt ook voor de overige gemeentelijke gebouwen. Een aantal locaties beschikt (nog) niet over een speciale rookruimte. In die gevallen wordt ter plekke naar een oplossing gezocht.

Roken in openbare ruimtes was al verboden. Op de werkplek was het echter toegestaan, zolang niemand er last van ondervond. Met de invoering van het nieuwe rookbeleid wil de gemeente voor alle medewerkers een gezond en prettig werkklimaat realiseren.