Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Servicepunten 100% beschikbaar voor verenigingen

Met veel vreugde en na een periode van grote inspanning kondigt de KNSB de geboorte aan van vijf Servicepunten binnen schakend Nederland: Noord, Oost, Randstad, West en Zuid. Vanaf 1 maart gaan zij officieel van start.

De Servicepunten zijn ingericht op het versterken en ondersteunen van de dienstverlening aan verenigingen en regionale bonden. Zij verlenen ondermeer de volgende diensten:

- Verenigingsondersteuning & Breedtesport

- Kadervorming & Opleidingen

- Talentontwikkeling

Op de webpagina's van de Servicepunten vindt u uitgebreide informatie over de activiteiten die wij binnen elk Servicepunt organiseren, coördineren en uitvoeren.


---

Kadermentor servicepunt Oost gezocht

De KNSB zoekt op korte termijn een kadermentor voor de regio Oost (SBO en OSBO). De kadermentor helpt cursisten die een cursus Jeugdschaakleider of Schaaktrainer A volgen. Hij begeleidt deze cursisten vooral op didactisch gebied. Daarnaast geeft hij ook adviezen aan jeugdtrainers en jeugdafdelingen om de kwaliteit van de schaaklessen aan de jeugd te verbeteren.

Door zijn werkzaamheden krijgt hij een goed inzicht in de vraag naar schaakdidactische cursussen in zijn regio. Het is daarom ook zijn taak de servicelijncoördinator Opleidingen op het bondsbureau op de hoogte te brengen van de vraag naar cursussen.

De kadermentor is bekend met de stappenmethode en het trainen van jeugd in het algemeen en heeft didactisch inzicht. Binnen het servicepunt onderhoudt hij contacten met de verenigingsconsulent en de trainingscoördinator, op de bondsbureau met de servicelijncoördinator Opleidingen. De kadermentor heeft het volgende functieprofiel (zie bijlage).

Voor de kadermentor is 120 uur per jaar beschikbaar. De verdeling van de werktijden over de week zal onregelmatig zijn. Veel activiteiten zullen in de avonduren plaatsvinden.
Heeft u interesse in bovenstaande functie, dan kunt u uw sollicitatie tot uiterlijk 20 maart a.s. richten aan:
Bondsbureau KNSB, Frans Halsplein 5, 2021 DL Haarlem of e-mail: bondsbureau@schaakbond.nl
t.a.v. de heer M. bij de Weg (tel. 023-5254025) o.v.v. Functie kadermentor Oost.

---