Agalev (Vlaanderen)

Slottoespraak Groen Licht zaterdag 1 maart 2003 Gent

Slottoespraak Groen Licht zaterdag 1 maart 2003 Gent

Persdienst
Paskal Deboosere
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Anderlecht tel 02 290 91 46 fax 02 290 91 47
e-mail pers@agalev.be

AGALEV MAAKT HET VERSCHIL zaterdag 1 maart 2003

SPREKER:
Jos Geysels, politiek secretaris

Trefwoord:
verkiezingen, campagneslogan

---

Beste vrienden,

We waren allemaal een beetje verbaasd over de reacties op onze vrouwelijke lijsttrekkers. Blijkbaar is het voor sommigen nog altijd zo moeilijk om te beseffen dat ook vrouwen een lijst kunnen trekken, dat ze dat in hun verontwaardiging een "gok" of een "stunt" noemen. Maar dat zelfs het eerbiedwaardige Arbitragehof zich daardoor zou laten leiden om een deel van de kieswet te schorsen hadden we niet verwacht. Dus gaan we straks weer pollen voor 2 lijsttrekkers. Een vrouw of een man, dat beslist onze basis. Alleszins net zo'n goeie kandidaat als diegenen die we nu al hebben. En alleszins zullen wij het verschil blijven maken met de andere democratische partijen die er amper in slagen om één vrouwelijke lijstrekker aan te duiden.

Het is ontzettend belangrijk dat ook dit jaar, en zeker dit jaar, weer duizend mensen hier in Gent bijeen zijn gekomen om het "over iets te hebben", om te discussiëren met sympathisanten en het middenveld over de hoofdlijnen van ons programma. Een programma dat de leidraad is van ons denken en handelen én de verbinding maakt met al diegenen die er ook van overtuigd zijn dat de samenleving geen markt is, dat door de aarde te ondertunnelen haar voortbestaan niet verlengd wordt en dat twee miljard mensen recht hebben op meer dan 2 dollar per dag.

Ons programma gaat dus ergens over. Duurzaamheid, kwaliteit en solidariteit dat zijn de drie kernwoorden waarmee wij dan ook de campagne willen kleuren. En wij gaan deze drie kernbegrippen invullen met concrete realiseerbare voorstellen.

Want wat is de inzet van deze verkiezingen?

Volgens sommigen gaat het alleen nog over wie de grootste wordt, wie de nieuwe regering zal leiden, of dezelfde coalitie zal doorgaan . Het zijn interessante vragen maar voor ons gaat het om keuzes te maken. En die keuzes willen we centraal stellen. Meer dan ooit. Wat betreft de volgende coalitievorming gaan ongebonden naar de kiezer, wat betreft ons programma willen we ons wel binden met de kiezer.

Wie meer levenskwaliteit nastreeft vindt in de Groenen de beste bondgenoot. Groene politiek is geen luxepolitiek. Het gaat over solidariteit. Als we blijven doorgaan om zoveel kostbare grondstoffen te verspillen dan komen de levenskansen van wie nu en later leven in het gedrang. Wij willen de levens van mensen niet betuttelen maar ze vrijwaren. Als we economisch blijven doorhollen dan zullen we steeds minder tijd en meer geld nodig hebben, om al de rotzooi op te ruimen.

De kwaliteit van ons leefmilieu zit niet in dikke rapporten, maar ligt op uw bord. Voor mensen die geplaagd worden door ademhalingsproblemen is luchtvervuiling geen abstract begrip.

Anders gezegd: groene politiek is toekomstpolitiek. Niet een stap terug zetten maar een stap vooruit. Niet met een zware voet maar met de overtuiging dat investeren in minder en duurzame energie meer werk en minder verspilling oplevert dan kerncentrales. Op die manier werden in Duitsland tienduizenden jobs gecreëerd. Ook,in België is dat mogelijk.

Wij willen dat doen door de verdere vergroening van de fiscaliteit. Het principe is simpel: we maken de arbeid minder duur en we maken milieugebruik duurder. Bij een gelijkblijvende belasting levert dat een schoner milieu en meer banen op.

Die groene keuze is dan ook veel socialer dan aan de burgers de indruk te geven dat je alle lasten kan blijven verminderen en tegelijk alles nog eens gratis kan geven. Groen werkt. Kernenergie niet. Zo zijn er nog concrete keuzes: tussen hogere snelheden op de wegen of minder verkeersslachtoffers, tussen het gebruik van pesticiden en veilig voedsel, tussen de TGV-snelheid van de economie en het fietspad van het democratisch debat, het overleg en het onderzoek. Campagnevoeren is keuzes durven voorstellen.

Deze keuze willen we combineren met een begrotings- en fiscaal beleid dat meer streeft naar een herverdeling tussen rijk en arm. Maar een financieel beleid moet niet alleen boekhoudkundig maar ook maatschappelijk in evenwicht zijn.

Daarom zullen we ook bij de volgende eventuele
regeringsonderhandelingen van de strijd tegen de armoede in België een prioriteit maken. Armoede is een onrecht en niet zozeer een situatie van onvoldoende "geactiveerd" zijn. In de voorbije jaren hebben wij in de regering hard gevochten voor een serieuze verhoging van de sociale minima. En met resultaat. Maar het kan en moet beter. Want de 10 % verhoging is nog niet gerealiseerd en de welvaartsvastheid van de vervangingsinkomens nog niet verworven. En ondertussen wordt de kloof tussen mensen die van een invaliditeitsuitkering moeten leven en het gemiddelde inkomen steeds groter.

Koken kost geld. Dat weten wij zeer goed. Maar dat betekent niet dat we het met de klassieke recepten moeten doen. En dat betekent zeker niet dat we onrendabele luchthavens moeten open houden. Ook hier verkiezen wij een zitje op een bank in een park in Deurne boven een plaats in een Hoge Raad voor diamant.

Duurzaamheid heeft alles te maken met kwaliteit. En kwaliteit met tijd. Voor ons is het belangrijk dat mensen de kansen krijgen om in een zelfgekozen verband met elkaar te leven en de tijd goed te kunnen verdelen over de verschillende levenstaken : werken, zorgen voor kinderen of anderen, persoonlijke ontwikkeling en noem maar op. Een van de belangrijkste sleutels voor een eigentijds "gezinsbeleid" is een politiek van de tijd. Tijd is immers één van de meest schaarse dingen geworden. Onze voorstellen willen niet alleen de vrije tijd bevorderen maar onze tijd bevrijden uit de economische mallemolen. Daarom pleiten wij voor een stelsel van zorg- en tijdskredieten. Op termijn willen we komen tot een onvoorwaardelijk tijdskrediet van 5 jaar, verspreid over de ganse loopbaan. Zo krijgen we een grotere greep op de inrichting van onze levensloopbaan .

Gisteren lanceerde de VLD-militant Guy Verhofstadt zijn open brief aan de burger. Daarin doet hij de oproep om het kernwapenarsenaal verder af te bouwen. En hij voegt eraan toe dat er in de nieuwe Navo-lidstaten geen kernwapens mogen geïnstalleerd worden. Welnu, daar zijn wij het mee eens. Ik wil er wel een appel (geen liberaal) aan toevoegen. Laat ons ook in de "oude" lidstaten (om het in de woorden van de Amerikaanse minister van defensie Rumsfeld te zeggen) enig initiatief betonen en de kernwapens uit Kleine Brogel verwijderen. Zeker op een moment dat de regering van de USA verklaart er niet voor terug te schrikken om in Irak eventueel kernwapens te gebruiken.

Trouwens, het is u bekend. Wij willen deze oorlog in Irak niet. Zoals wij ook niet willen, en premier Guy Verhofstadt weet dit ook, dat België zou deelnemen aan een aanval op Irak. Dat was, is en blijft ons standpunt. Daarom hebben wij deelgenomen aan de verschillende manifestaties. En wij zullen dat blijven doen: deelnemen aan een vredesproces is belangrijker dan winnen met een oorlogslogica.

Beste vrienden,

ook dit standpunt heeft van onze collega's in meerderheid en oppositie eerst weerstand gekregen. Maar dat zijn we na 4 jaar wel gewoon. En we geven niet op, omdat we weten dat we er geregeld in slagen met onze groene politiek dingen fundamenteel te veranderen. Ik geef u enkele voorbeelden: zonder Agalev zou er geen begin gemaakt zijn met de uitstap uit de kernenergie en de instap in het tijdperk van de duurzame energie. Zonder Agalev zou er niet zo'n drastische uitbreiding gekomen zijn van het aantal bos- en natuurgebieden. Zonder Agalev geen forse investering in een eigentijds zorgbeleid, zonder Agalev geen stijging van het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Zonder Agalev ook geen stevig controlesysteem op de voedselketen.

In al deze en nog meer domeinen hebben de groenen aangegeven dat ze het verschil maken. En dat hoefden we zelf eigenlijk nauwelijks te zeggen, het zijn meestal de anderen geweest die kriebels van ons kregen of zich kregelig uitlieten over ons volharden in ons streven naar meer levenskwaliteit.

En wij zullen even hardnekkig blijven ijveren om die levenskwaliteit hoog op de agenda te houden, ook al worden we daar voortdurend op aangekeken. Beste vrienden, na 4 jaar regeren zijn het eigenlijk de anderen die ons geïnspireerd hebben tot een verkiezingsslogan. We voeren hem dan ook als een geuzentitel in ons vaandel: AGALEV MAAKT HET VERSCHIL.