Provincie Drenthe

Telefonisch spreekuur en chatten Provinciale lijsttrekkers beantwoorden vragen inwoners Drenthe

Assen, 20 februari 2003
Persberichtnummer 03-030De provincie Drenthe richt zaterdagmorgen 1 maart een verkiezingscentrum in, waar de inwoners van de provincie tussen 10.00 uur en 12.00 uur telefonisch (gratis) en digitaal contact kunnen hebben meet de lijsttrekkers van de Drentse politieke partijen. Het gratis telefoonnummer is: 0800 - 024 20 20 en digitaal 'spreken' kan via www.drenthe.info.

Onder het motto 'vraag het aan de lijsttrekker' staan op zaterdagmorgen 1 maart van 10.00 uur tot 11.00 uur tien verkiezingstelefoonlijnen open. Digitaal kan via www.drenthe.info van 11.00 uur tot 12.00 uur worden gechat. Op deze momenten zitten de lijsttrekkers van PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, OPD, Drents Belang/ DOP, SGP en de LPF aan telefoon en de computer om uw vragen te beantwoorden. Deze partijen doen mee aan de verkiezingen voor provinciale staten op dinsdag 11 maart aanstaande.

Met de 0800-verkiezingslijn en het digitale contact wil de provincie de drempel tussen de politiek en de Drentse inwoners verlagen. Iedereen die vragen heeft over het huidige beleid of over de plannen voor de toekomst kan terecht bij de lijsttrekkers.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl