Gemeente Helmond


Wijkfilialen bibliotheek blijven open

De wijkfilialen van de openbare bibliotheek in de winkelcentra De Bus, Brouwhuis en t Hout blijven open.
Gisteren heeft het college besloten om het Kunst- en cultuurplein (KCP) een andere invulling in het centrum te geven. In het oorspronkelijke concept van het KCP was herhuisvesting van de centrale bibliotheek inbegrepen. In het kader van deze discussie werd de suggestie gewekt dat dit consequenties zou hebben voor de wijkfilialen. Het college is echter van mening dat een nieuwe vestiging van een centrale blbiotheek een aparte opdracht is en willen deze suggestie wegnemen.

Keuzes met betrekking tot spreiding of concentratie vallen primair onder de verantwoordelijkheid van het bibliotheekbestuur. Deze primaire verantwoordelijkheid moet door de gemeentelijke overheid worden gerespecteerd. Concreet betekent dit, dat sluiting van filialen niet aan de orde is.

---