Gemeente Helmond


Rivier De Aa door Suytkade

Intentieovereenkomst getekend
Het riviertje de Aa stroomt straks door het nieuwbouwgebied Suytkade, het voormalige Hatématerrein. Onlangs hebben de gemeente Helmond en Waterschap De Aa een intentieovereenkomst getekend, waarin nadere afspraken zijn gemaakt over de manier waarop het riviertje De Aa door het nieuwbouwgebied Suytkade moet stromen.
Het stukje van de Aa in Suytkade is niet de Aa zoals die ooit als natuurlijke beek bestond. Hij is aangepast aan de stedelijke structuur en aan de beperkte ruimte.

De gemeente wil de koppeling tussen de Gulden Aa en de Nieuwe Aa graag herstellen.
Ze wil water in de stad terugbrengen. Dit water moet bijdragen aan de belevingswaarde.

Zo worden er in de stad meer stukjes van de vroegere Aa zichtbaar gemaakt, zoals in de Oude Aa tussen Veestraat en Watermolenwal, en mogelijk ook op het terrein van Keyserinnedael.

De gemeente bestudeert welke trajecten er nog meer mogelijk zijn waarlangs de Aa kan worden teruggebracht in de stad. Het is niet altijd even makkelijk om De Aa binnen het stedelijk gebied van Helmond terug te brengen. Dat brengt beperkingen met zich mee.

Het Waterschap De Aa heeft met de gemeente afgesproken deze beperkingen te accepteren.

In de intentieovereenkomst die gemeente en waterschap nu hebben getekend, is ook vastgelegd dat beide partijen deze beperkingen accepteren.

Binnen die beperkingen werken de gemeente en het waterschap er samen aan om een zo hoog mogelijke kwaliteit na te streven van het totale traject van de Aa dat door de stad zal stromen. De eerste stap om de Aa terug te krijgen in de stad, is nu een feit.
---