Gemeente Helmond


Andere invulling ambities kunst en cultuur in centrum

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het zogenaamde Kunst- en Cultuurplein (KCP) als onderdeel van het centrumplan, een andere invulling te geven. Doordat herontwikkeling van het Steenwegkwartier (waaronder renovatie van zaal Traverse) op relatief korte termijn kan plaatsvinden, kunnen zaalaccommodaties op deze locatie optimaal benut worden. Die kans wil het college niet voorbij laten gaan. Dit betekent dat het Kunstencentrum Helmond in de herontwikkeling van het Steenwegkwartier opgenomen wordt.

De marktpartijen waarmee de gemeente het centrumplan ontwikkelt, ING Real Estate en Amstelland Ontwikkeling, ondersteunen deze visie. Aan de ambities van het centrumplan wordt niet getornd: het programma voor een totale upgrading van het centrum blijft overeind. Investeringen die hiermee op allerlei gebied gemoeid zijn, worden onveranderd ingezet.

Het KCP was tot op heden een concept. Het afgelopen jaar is bekeken hoe het KCP vormgegeven moest worden. Zowel inhoudelijk als financieel bleek dit geen eenvoudige opgave te zijn.
Het college is ervan overtuigd dat de flexibiliteit van het Centrumplan door deze koerscorrectie alleen maar toeneemt.

Investeren in een nieuwe bibliotheek in het kernwinkelgebied (eventueel in combinatie met andere commerciële functies) is nog steeds het uitgangspunt. Op welke locatie in het stadshart een nieuwe vestiging van de bibliotheek, eventueel met aanpalende functies, het beste gehuisvest kan worden, moet nog worden bekeken. Daarover wordt momenteel met het bestuur van de bibliotheek overleg gevoerd.
---