Openbaar Ministerie

Nieuw op deze site: BOOM

Misdaad mag niet lonen. Met dat beeld voor ogen voert het Openbaar Ministerie sinds 1993 een actief ontnemingsbeleid. De mogelijkheden om crimineel vermogen terug te halen zijn aanzienlijk vergroot met de komst van de Wet verruiming vermogenssancties, die in werking trad op 1 maart 1993. Het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM) in Leeuwarden speelt hierbij een belangrijke rol.