Provincie Drenthe

Computer populair
Lijsttrekkers aan telefoon en toetsenbord

Assen, 1 maart 2003
Persberichtnummer 03-034Meer dan 75 Drentse burgers hebben vanmorgen antwoord gekregen op vragen aan lijsttrekkers van de politieke partijen die op dinsdag 11 maart meedoen aan de verkiezingen voor provinciale staten. Vooral contact via internet was populair. Maar liefst 50 vragenstellers meldden zich op het digitale spreekuur. Telefonisch kwamen 25 bellers in gesprek met een lijsttrekker.

De onderwerpen varieerden van de onderwijsachterstand in het noorden via de huisvestingskosten van RTVDrenthe tot voorzieningen voor jongeren. Maar ook preventief fouilleren, gratis openbaar vervoer en de dreigende oorlog in Irak kwamen ter sprake.

Het bleek dat ouderen vaker de telefoon pakken om met lijsttrekkers te communiceren dan jonge Drenten. Deze groep zocht veelal contact met de lijsttrekkers via de computer.
Eén vragensteller pleitte voor een ander tijdstip voor het spreekuur. Hij vond tussen 10.00 en 12.00 uur in de ochtend niet zo geschikt in verband met 'etenstijd'.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl