Contact:
info @ indymedia.nl

laatste persbericht voor 1 maart
CDAVVD - 28.02.2003 10:29

Aanstaande zaterdag, 1 maart, zal er een vrolijke demonstratie plaatsvinden in Den Haag, om de (schijn)veiligheidsthema's van diverse politieke partijen ter discussie te stellen. Daarnaast zal er ruimschoots aandacht zijn voor demonstratievrijheid en de repressie tegen selectieve groepen mensen. De demonstratie zal aangekleed worden met diverse kleine akties zoals het taarten van het perscentrum Nieuwspoort en het bombarderen van de Amerikaanse ambassade met sponsjes. De organisatie van de demonstratie, het Comité Der Aktivisten Voor Vrijheid & Democratie (CDAVVD), heeft landelijk gemobiliseerd en verwacht ongeveer 500 mensen, welke om 13.00u zullen verzamelen op het Plein (naast Tweede Kamer) in Den Haag.

PERSBERICHT

Utrecht, 26 februari 2003

ANTI-REPRESSIEDEMONSTRATIE OP 1 MAART
Wordt vrolijk protest met vele kleine akties!

Of de demonstratie daadwerkelijk een rustig verloop zal hebben hangt voor het grootste deel af van de opstelling van de politie op de dag zelf. Het CDAVVD zal er in elk geval alles aan doen om de demo vreedzaam te laten verlopen, maar heeft de politie ook gewaarschuwd dat deze niet moet gaan provoceren, door bijvoorbeeld stokken van spandoeken te halen of agenten in burger tussen de demonstranten te laten lopen. De organisatie voelt zich in een dergelijk geval niet meer verantwoordelijk voor het verloop van de demonstratie. Het lijkt er echter op of het de politie alles aangelegen is de demonstratie in alle rust te laten plaatsvinden, omdat de demo zich voor een groot deel ook richt tegen politieoptreden! Het is ruim van te voren gemeld en de politie en gemeente hebben vooralsnog geen bezwaar afgegeven.

De lokaties die tijdens de demonstratie worden aangedaan zijn gekoppeld aan diverse thema's die met het onderwerp repressie en (schijn)veiligheid te maken hebben. Zo zal er aandacht zijn voor preventief fouilleren, camera's op straat en de criminalisering door politie, justitie en de media. Maar ook onderwerpen als oorlog, vluchtelingenbeleid, gevolg van terrorismewetgeving en vrijheid van demonstratie. Ook zal aandacht worden besteed aan de zaak van Barbera Smedema, de vrouw die op 9 februari een ontwapeningsaktie hield rond de kernwapens op vliegbasis Volkel en die nu verlenging van 30 dagen voorarrest heeft gekregen. Voor het CDAVVD is dit een duidelijk voorbeeld van extreme repressie tegen een ontwapeningsaktie en een hele groep vredesaktivisten die zich daar omheen bevindt.

Voor meer inhoudelijke informatie over de demonstratie verwijst de organisatie naar een eerder verstuurd persbericht (op 07 februari jl) en diverse linkse websites en bladen. Met name in het laatste nummer van het blad Ravage wordt uitgebreid ingegaan over de inhoudelijke aspecten van repressie en (schijn)veiligheid.