GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 1 maart 2003 12:06
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Halsema presenteert maatregelen tegen woningnood onder jongeren

( 1 maart 2003)

Om de woningnood onder jongeren te lijf te gaan, moet iedereen vanaf achttien jaar volwaardig recht op huursubsidie krijgen. Dat stellen Femke Halsema en Ineke van Gent in hun voorontwerp van wet 'Gelijke behandeling jonge huurders'. Daarnaast moet er een investeringsfonds komen om leegstaande verdiepingen boven winkels geschikt te maken voor jongerenwoningen. Ten derde wil GroenLinks gemeenten en provincies meer ruimte geven om jongerenwoningen te bouwen.

Deze maatregelen stelt Femke Halsema vandaag voor tijdens de GroenLinks actiedag Jongerenhuisvesting in Zaanstad.

Jongeren die op zichzelf gaan wonen, hebben steeds meer moeite een betaalbare woning te vinden. In veel gemeenten lopen de wachttijden voor een huurwoning op tot acht jaar. Dat is onacceptabel. Daarom wil GroenLinks een einde maken aan de discriminerende 'jongerengrens': Voortaan moet iedereen vanaf achttien jaar normaal recht krijgen op huursubsidie. Dit leidt ertoe dat jongeren meer keuzevrijheid krijgen, en dat de druk op de goedkope huurwoningen afneemt. Nu mogen jongeren tot 23 jaar alleen een woning huren als de huur lager is dan 307 euro. In de initiatiefwet 'Gelijke behandeling jonge huurders' wordt deze grens opgerekt tot 565 euro. Dat is de grens die voor alle andere volwassen huurders geldt.

Veel ruimte boven winkelpanden staat leeg - in heel Nederland gaat het om tienduizenden vierkante meters. Dit is verspilling van ruimte. Boven winkels kunnen prachtige studio's en appartementen voor jongeren worden gecreëerd. Dat maakt ook de straat levendiger en veiliger als de winkels dicht zijn. Om dit op grote schaal mogelijk te maken, wil GroenLinks een subsidieregeling in het leven roepen: het Fonds Wonen boven Winkels. Daarmee kan de verbouwing van leegstaande bovenverdiepingen worden betaald. Provincies en gemeenten zoeken de projecten uit die daarvoor in aanmerking komen. Rijke woningcorporaties moeten dit fonds gaan vullen.

De woningnood onder jongeren is enorm - daarom moeten er meer voor hen gebouwd worden. Veel dorpen mogen maar een beperkt aantal woningen per jaar bouwen. GroenLinks vindt dat voor de bouw binnen de bebouwde kom dit maximum moet komen te vervallen. Zo kan er meer worden gebouwd, zonder dat het ten koste gaat van de groene ruimte.

Femke Halsema
Ineke van Gent


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -