Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Beperkingen vervoer levend pluimvee en broedeieren

1 maart 2003 -
Vanaf zaterdag 1 maart 2003 om 12.00 uur is er binnen geheel Nederland geen vervoer meer toegestaan van levend pluimvee, broedeieren, gebruikt strooisel en pluimveemest. Daarnaast geldt er een exportverbod voor levend pluimvee en broedeieren. Dat heeft minister Veerman van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij besloten naar aanleiding van een ernstige verdenking van Klassieke Vogelpest in de Gelderse Vallei.

Eerder vandaag al waren voor heel Nederland een verbod op het houden van pluimveemarkten, verkopingen, veilingen en keuringen afgekondigd, en was een vervoersverbod van kracht voor pluimvee, gebruikt strooisel, pluimveemest, broedeieren en con2sumptie-eieren in een gebied met een straal van circa 10 kilometer rond Barneveld in de Gelderse Vallei.In dit gebied mag het pluimvee niet naar buiten, maar moet opgehokt worden.

Klassieke Vogelpest is een zeer besmettelijke pluimveeziekte, die zich onder meer via de lucht kan verspreiden. Klassieke Vogelpest is onder meer herkenbaar aan zwellingen aan kop en hals en een zeer grote sterfte onder het pluimvee.