LTO Nederland

Informatie Klassieke Vogelpest (AI)

Zaterdag 1 maart 2003 - Op 6 bedrijven in Scherpenzeel, Renswoude en Barneveld is een ernstige verdenking van aviaire influenza (klassieke vogelpest) ontstaan.
Twee bedrijven zijn geruimd omdat bij deze bedrijven door de Gezondheidsdienst voor Dieren de diagnose is gesteld. Onderzoek door ID-DLO te Lelystad moet de ziekte echter nog via de officiële methodieken vaststellen. Dit kan nog enkele dagen duren. De overige vier bedrijven zijn op dit moment nog niet geruimd. De ziekte heeft hoge uitval bij de dieren tot gevolg. Op dit moment heerst de ziekte binnen de EU, voor zover bekend, alleen in Italië.

Vervoersverbod in Nederland
Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen heeft het ministerie van LNV op 1 maart 2003 om 12.00 uur een vervoersverbod voor onbepaalde tijd in geheel Nederland ingesteld voor:
· Pluimvee

· Pluimveemest en/of gebruikt strooisel

· Broedeieren (geen consumptie-eieren)

· Vervoermiddelen gebruikt of bestemd voor het vervoeren van pluimvee en pluimveeproducten.

Toezichtsgebied
In een zone van 10 km rond de twee geruimde bedrijven is een toezichtsgebied afgekondigd. Binnen dit toezichtsgebied gelden de volgende vervoersverboden:

· Pluimvee

· Pluimveemest en/of gebruikt strooisel

· Broedeieren

· Consumptie-eieren

· Vervoermiddelen gebruikt of bestemd voor het vervoeren van pluimvee en pluimveeproducten.

· Vanaf gemengde bedrijven (pluimvee + andere diersoort) is de afvoer van varkens verboden

· Vanaf gemengde bedrijven (pluimvee + andere diersoort) is de afvoer van melk alleen toegestaan rechtstreeks naar de fabriek (1 op 1).
· Verplicht ophokken van het pluimvee (Freiland en biologische kippen geen uitloop ter beschikking stellen).

· Reiniging en ontsmetting van wielen en wielkasten voordat voertuigen het erf oprijden.

Reinigen en ontsmetten

· Tot nog toe is er geen wettelijke verplichting tot reinigen en ontsmetten van vrachtautos die op de bedrijven komen. Wij wijzen pluimveehouders echter dringend op de eigen verantwoordelijkheid en geen voertuigen op het bedrijf toe te laten. Indien noodzakelijk dan alleen voertuigen toelaten na reinigen en ontsmetten op de openbare weg/aan het begin van de toegangsweg naar uw bedrijf. Daarnaast wordt pluimveehouders geadviseerd de stallen op slot te houden, bedrijfskleding te gebruiken en geen bezoekers toe te laten en ontsmettingsbakken te gebruiken. Tegen het virus is onder andere Formaline te gebruiken.

Voerregime
In verband met welzijnsproblemen die optreden als gevolg van het vervoersverbod, adviseren wij pluimveehouders hier vroegtijdig op in te spelen door het voerniveau aan te passen (indien mogelijk).

Ledenbijeenkomsten GLTO
Omwille van het tegengaan van verdere verspreiding van het virus worden binnen het gehele GLTO gebied afdelingen en vakgroepen met klem opgeroepen om geen ledenbijeenkomsten te houden en geplande bijeenkomsten te annuleren.

Informatievoorziening leden GLTO/ NOP
Leden van GLTO en/of NOP kunnen vanaf maandag terecht bij het GLTO informatiecentrum (0900-2020550).

Voor pluimveehouders in het toezichtsgebied zal (ook vanaf maandag) een ander telefoonnummer worden ingesteld. Dit nummer wordt alleen aan deze bedrijven bekend gemaakt.

Huidige acties GLTO/ NOP


· Het ministerie van LNV is verantwoordelijk voor de informatievoorziening en het nemen van beslissingen. Vanuit LTO/NOP worden knelpunten geïnventariseerd en ingebracht in het basisoverleg met het ministerie van LNV. (maandag 16.00 uur eerst volgende overleg)
· Pers en media te woord staan en voorzien van informatie
· Contact met pluimveehouders in toezichtsgebied
· Druk uitoefenen om het mogelijk te maken om Freilandkippen en biologische kippen binnen te houden in geheel Nederland. Op dit moment zijn hiervoor (buiten de 10 km zone) geen wettelijke mogelijkheden voor.

· Oplossingen zoeken voor de belangrijkste knelpunten op dit moment, namelijk de afvoer van vleeskuikens naar slachterijen, afvoer van ééndagskuikens richting vleeskuikenbedrijven en afvoer van broedeieren richting broederij.

(Auteur: GLTO afdeling communicatie)