Ingezonden persbericht


Stichting Beeld van Pim

Ter nagedachtenis aan Pim Fortuyn is er een stichting opgericht met als doel in Rotterdam een standbeeld van Pim te verwezenlijken

Laatste Nieuws!

De onderhandelingen rond de opdracht van het standbeeld van Pim Fortuyn zijn nu definitief rond. De stichting heeft de opdracht gegeven aan de bekende kunstenares Corry Ammerlaan-Van Niekerk om het beeld te vervaardigen. Klik hier voor een aantal andere beelden van Corry Ammerlaan-Van Niekerk.

Het is de bedoeling dat dit standbeeld van Pim Fortuyn op 6 mei 2003 gereed is en op een geschikte locatie in het centrum van Rotterdam komt te staan.

De uitvoering van het standbeeld van Pim blijft nog even geheim. Te zijner tijd zal hier meer informatie over bekend worden gemaakt.

Het correspondentieadres is:
Stichting Beeld van Pim
Postbus 8734
3009AS Rotterdam.

In het bestuur van de stichting zitten:
Voorzitter: mevrouw M.Kenters,
Secretaris: Herman Dikkers (butler van Pim),
Penningmeester: Rien van den Heerik
Gezamenlijk bevoegd: Jaap Roepius.

De stichting staat ingeschreven bij KvK onder nummer 24337029

Uw donatie wordt nog steeds zeer op prijs gesteld. aktiegironummer 794 en bankrekeningnummer 843227648, beide t.n.v Stichting Beeld van Pim.