Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

19-02-2003
Verkeerszaken
Verkeersmaatregelen tijdens de carnavalsoptocht in Groessen

Op 11 februari 2003 hebben burgemeester en wethouders besloten tot het nemen van de navolgende verkeersmaatregelen in verband met de carnavalsoptocht te Groessen:

een verkeersbesluit te nemen voor het tijdelijk afsluiten van de doorgaande weg door Groessen (Dorpstraat/Heiliglandsestraat) op 2 maart 2003 van 10.00 tot 16.00 uur;

de tijdelijke afzettingen worden geplaatst bij de kruising Lijkweg/Groenestraat, de kruising Achtergaardsestraat/Rijswijksestraat en bij de kruising
Dorpstraat/Achtergaardsestraat.

Het dorp Groessen blijft voor in- en aanwonenden toegankelijk. Een ieder die door het nemen van deze tijdelijke verkeersmaatregelen in zijn of haar belang wordt getroffen, kan bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van bezwaarschriften bedraagt 6 weken en gaat in op de dag na deze publicatie.