Ingezonden persbericht


Time : 8:30:22 PM
Date : Saturday, March 01, 2003
Sender Name: FAVV-AFSCA

FAVV: aviaire influenza in Nederland

De Nederlandse overheid heeft een sterk vermoeden dat in verschillende Nederlandse pluimveebedrijven klassieke vogelpest (aviaire influenza) is uitgebroken. Deze zeer besmettelijke ziekte is niet gevaarlijk voor de mens maar kan grote schade toebrengen aan de pluimveesector. De bevestiging van deze uitbraak wordt verwacht in de komende dagen.

De Nederlandse autoriteiten hebben uit voorzorg een aantal maatregelen getroffen. Er werd rond de verdachte bedrijven een gebied met een straal van ongeveer 10 kilometer afgebakend waar zeer strenge verbodsbepalingen van kracht zijn. Voor het ganse Nederlandse grondgebied werd een vervoerverbod van levend pluimvee, pluimveemest, broedeieren en strooisel ingesteld.

Dit heeft voor gevolg dat er gedurende de eerstvolgende dagen geen levend pluimvee en broedeieren vanuit Nederland kunnen ingevoerd worden. Ook de export van pluimvee en broedeieren vanuit België naar Nederland wordt door deze maatregel onmogelijk.

Het Belgisch voedselagentschap werd deze morgen door de Nederlandse overheid ingelicht over de verdenking. Alle bedrijven waar gedurende de voorbije weken vanuit Nederland pluimvee werd ingevoerd zullen onder veterinair toezicht gesteld worden teneinde te verzekeren dat ze vrij zijn van aviaire influenza. Op dit ogenblik werden nog geen verdachte gevallen van aviaire influenza gesignaleerd in België. De grensgemeenten met Nederland werden ingelicht met de vraag om bijzondere aandacht te hebben voor transporten van pluimvee met Nederlandse nummerplaten. Het FAVV volgt de verdere evolutie van nabij op en is in permanent contact met de Nederlandse overheid.

URL: http://www.favv.be
http://www.afsca.be