Nieuw-Vlaamse Alliantie


N-VA blijft vechten tegen ondemocratische kieshervorming (02/03/03)

De N-VA stapt opnieuw naar het Arbitragehof voor de schorsing en vernietiging van delen van de kieshervorming. Als rechtlijnige Vlaamse partij weigert de N-VA zich neer te leggen bij de discriminaties die overeind blijven. Íemand moet toch het Vlaams belang verdedigen.

Door het arrest van afgelopen woensdag werd de oude kiesregeling voor Brabant hersteld. Enerzijds blijven hierdoor twee discriminaties overeind, anderzijds wordt een nieuwe discriminatie in het leven geroepen. Toch heeft de paars-groene regering het vertikt om op te treden tegen deze ongelijke behandeling.

1. Overal zijn er provinciale kieskringen, behalve in Vlaams-Brabant. Gewoonweg omdat paars-groen wil dat Franstalige inwijkelingen in het Vlaamse Halle-Vilvoorde kunnen blijven stemmen voor Franstalige partijen. Maar geen enkele Vlaming in Wallonië kan kiezen voor een Vlaamse partij. Niet alle Belgen zijn dus gelijk voor de wet. De N-VA vindt dat een gelijke behandeling van alle Belgen veronderstelt dat ook in Vlaams-Brabant een provinciale kieskring tot stand komt.

2. Voor acht van de elf kieskringen werd de lijstverbinding (apparentering) afgeschaft. Alleen voor de kieskringen Leuven, Brussel-Halle-Vilvoorde en Nijvel blijft de lijstverbinding bestaan.

3. De kiesdrempel wordt afgeschaft in Leuven en Brussel-Halle-Vilvoorde maar nergens anders. Dit wil zeggen dat wanneer bvb. de Antwerpse lijsttrekker van de N-VA in Antwerpen, Bart De Wever, 4 % van de stemmen haalt, hij toch geen zetel krijgt vanwege de kiesdrempel. Wanneer een kandidaat 4 % haalt in Brussel-Halle-Vilvoorde krijgt hij die zetel wél. De N-VA eist zodoende de afschaffing van de ondemocratische kiesdrempel in álle kieskringen.

Het verzoekschrift, met onder meer Bart De Wever als verzoeken de partij, wordt begin volgende week ingediend.

Auteur:
Geert Bourgeois, alg. voorzitter, en Bart De Wever, lijsttrekker Antwerpen
Nieuw-Vlaamse Alliantie

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@n-va.be
Url: www.n-va.be