Ingezonden persbericht


Nieuw emailadres: apvdhoek@kabelfoon.nl

Aan de redacties

Betreft: persbericht Datum: 1 maart 2003.

Geachte redactie,

P E R S B E R I C H T :
Overzomerende ganzen terroriseren de Hoeksche Waardse landbouw.

Het Zuidhollands Deltagebied vormt in toenemende mate een lustoord voor overzomerende ganzen. Deze van oorsprong wintergasten vertonen niet meer hun natuurlijke gedrag door in het voorjaar naar het hoge noorden te vertrekken. Ze broeden en rusten in de aangelegde natuurgebieden in en rond de Hoeksche Waard. Het fourageren gebeurt op agrarische productiegronden. De populatie overzomerende ganzen verdubbelt zonder ingrijpen elk jaar. Dit wordt bevestigt door vogeltellingen.

De wetgeving op het gebied van de flora en fauna is zo ingewikkeld dat boeren nauwelijks nog weten wat wel en niet mag. Na aandringen van de WLTO is nu een vergunning afgegeven om ganzen te mogen verontrusten. Dat betekent in de praktijk dat boeren door allerlei vlaggen en knalapparaten moeten proberen de ganzen van hun land te houden. Dit helpt, blijkt in de praktijk, maar even dan zijn ze ook aan deze maatregelen gewend. Als boer moet je eigenlijk dag en nacht je percelen bewaken wat veel extra arbeid kost en in de praktijk een ondoenlijke zaak is. Was er in het verleden alleen schade aan wintertarwe, tegenwoordig is er ook schade in gewassen als aardappelen, suikerbieten, spruiten, etc. Voorbeelden zijn er van pasgezaaide tarwe, waarvan het zaad direct weer uit de grond gevreten wordt door de ganzen.

De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor het afwikkelen van schademeldingen. Boeren kunnen door middel van ingewikkelde meldingsformulieren de schade melden, waarna mogelijk een gewasvergoeding wordt toegekend. Schade ten behoeve van extra arbeid en/of vertrappingsschade worden niet vergoed en komen voor rekening van de boer zelf. Ook is er een eigen risico van E 125,- per geval.

De afdeling "De Hoeksche Waard" van de WLTO vindt het niet langer acceptabel dat boeren kosteloos hun percelen moeten vrijhouden van ganzen. Wij willen dan ook per direct dat er vergunningen worden afgegeven voor het bejagen van deze overzomerende ganzen. Ook de wet- en regelgeving en de manier van aanmelden van schade moet verregaand worden vereenvoudigd.

Noot voor de redactie (