Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G

Zwijndrecht, 2 maart 2003

Belgische gemeenten kunnen zich verzetten tegen oorlogslogica


De manier waarop gisteren in Beveren een vreedzame manifestatie de kop werd ingedrukt nog voor ze goed en wel begonnen was, lokt bij burgemeester Minnebo van Zwijndrecht gemengde reacties uit. In Zwijndrecht werd deze ochtend door ruim 70 actievoerders op een inderhaast bijeengeroepen vredeswake aangetoond dat én de openbare orde én het recht op vrije meningsuiting wel degelijk kunnen gerespecteerd worden. In de circulaire, verzonden aan alle burgemeesters en gouverneurs met richtlijnen voor het aanpakken van acties tegen de oorlog op hun grondgebied, stelt minister van binnenlandse zaken Duquesne dat de gemeenten in overeenstemming met de grondwet garant staan voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en uitdrukking van opinies op een vreedzame wijze. Anderzijds bepaalt de circulaire in de uitvoeringsbesluiten dat ongeveer alles wat kan lijken op voorbereiding van acties die de doorgang op verbindswegen in het gedrang kunnen brengen, dient voorkomen te worden. Agalev parlementsleden Leen Laenens en Peter Vanhoutte zullen de minister van binnenlandse zaken hierover in het parlement ondervragen. De burgemeester van Zwijndrecht Willy Minnebo heeft in elk geval aangetoond dat deze circulaire de uitoefing van het recht op vrije meningsuiting niet hoeft te ondermijnen. In die zin kunnen alle Belgische gemeenten hieraan een voorbeeld nemen en deze houding in een motie door de gemeenteraad laten stemmen. Uiteindelijk is dit ook de houding die door 86 % van de Belgische bevolking wordt ondersteund.

Willy Minnebo, burgemeester Zwijndrecht
Leen Laenens, volksvertegenwoordiger
Peter Vanhoutte, volksvertegenwoordiger

---
Agalev Persdienst
Paskal Deboosere, persverantwoordelijke
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Anderlecht
tel (02)290 91 46 fax (02)290 91 47
gsm 0496 567 569
e-mail pers@agalev.be

---
Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/