Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Persberichten

Uitbreiding maatregelen klassieke vogelpest

2 maart 2003 - Minister Veerman van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft vanavond besloten om een nieuw vervoersbeperkinsgebied in te stellen met een straal van ongeveer 10 km rond het Gelderse Laren in verband met een verdenking klassieke vogelpest (Aviaire Influenza).

De eerste testresultaten van pluimvee op eerder verdachte bedrijven in de Gelderse Vallei wijzen uit dat het met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gaat om klassieke vogelpest. Daarom heeft de minister besloten verdachte bedrijven te ruimen. Op dit moment zijn dertien bedrijven verdacht. Het is nog niet duidelijk waar het virus vandaan komt. De tracering hiernaar is in volle gang.

In een vervoersbeperkingsgebied gelden andere maatregelen dan in de rest van Nederland. In heel Nederland geldt een vervoersverbod van pluimvee, broedeieren, mest en gebruikt strooisel. In de vervoersbeperkingsgebieden mogen ook geen consumptie-eieren vervoerd worden vanaf pluimveebedrijven en bijvoorbeeld pakstations. Wel mogen eieren gekocht worden in de supermarkt. Bovendien mag het pluimvee in het gebied niet buiten lopen, maar geldt een ophok plicht.

Nieuw is, dat er een bezoekersregeling geldt voor pluimveebedrijven in de vervoersbeperkingsgebieden. Dat betekent dat pluimveebedrijven geen bezoekers mogen ontvangen. Hulpdiensten, zoals brandweer en artsen, mogen de bedrijven wel bezoeken.