Gemeente Papendrecht

Wijkspreekuren 2003
Bewoners van de Kraaihoek en Middenpolder met vragen, klachten of goede ideeën over de leefbaarheid en veiligheid in de wijk, zijn van harte welkom tijdens de (inloop)wijkspreekuren tussen 19.00 en 20.00 uur in Résidence Gerbrandy op de volgende dinsdagen: 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni, 2 september, 7 oktober, 4 november, en 2 december. Op het maandelijkse (inloop) wijkspreekuur voor bewoners van de Westpolder/het Eiland in de Ark zijn de bewoners iedere eerste maandag van de maand tussen 19.00 en 20.00 uur van harte welkom, dus het komende jaar op 3 maart, 7 april, 12 mei, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december.
Nadere informatie over het wijkspreekuur en het wijkgericht werken in het algemeen: Betty Wolt, wijkcoördinator gemeente Papendrecht, tel. 078-6418290.