Gemeente Zwolle

Print pagina

Inloopbijeenkomst tijdelijk schoolgebouw De Ambelt-Herfte


Datum uitgave: 25-02-2003

Onderwerp: bestemmingsplannen

De gemeente Zwolle organiseert op 4 maart een informatiebijeenkomst over de plaatsing van een tijdelijk schoolgebouw bij De Ambelt-Herfte aan de Herfterlaan in Wijthmen.

Uitbreiding
De Ambelt-Herfte is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs aan langdurig zieke kinderen. Het aantal leerlingen aan deze school is de afgelopen jaren sterk toegenomen, waardoor uitbreiding van de huisvesting van de school noodzakelijk is. De gemeente Zwolle heeft de wettelijke zorgplicht om de school voldoende huisvestingscapaciteit te bieden. Maar zij heeft enige jaren geleden besloten dat de hoofdlocatie in het landelijk gebied Herfte niet mag worden uitgebreid. Daarom moet worden uitgezien naar een andere, tijdelijke locatie in Zwolle.

Om onderwijskundige en organisatorische redenen, is ervoor gekozen een tijdelijke leslocatie te plaatsen in een weiland naast de hoofdlocatie van de school in Herfte. Hierdoor kunnen de leerlingen, zij het met enig ongemak, toch een beroep doen op de gespecialiseerde onderwijsondersteunende disciplines en faciliteiten die in het hoofdgebouw zijn gevestigd, zoals therapeutische behandeling en vaklokalen met kostbare inrichting.

Bouwvergunning
Voor het plaatsen van een tijdelijke leslocatie heeft de gemeente Zwolle een bouwvergunning nodig en moet tijdelijk vrijstelling worden verleend van het geldende bestemmingsplan.
De gemeente heeft het verzoek om vergunning en vrijstelling van het bestemmingsplan inmiddels ingediend. Binnenkort wordt de bouwaanvraag gepubliceerd in De Peperbus. Daarna ligt de aanvraag twee weken ter inzage in het Stadhuis en in de Gemeentewinkel aan de Diezerstraat 82. Gedurende die twee weken kan iedereen bedenkingen tegen die vergunningverlening indienen.

Informatiebijeenkomst 4 maart.
De bouwtekeningen liggen ter inzage. Deze geven waarschijnlijk niet direct antwoord op mogelijke vragen die mensen hebben. Daarom organiseert de gemeente voorafgaand aan de ter inzage legging een inloopbijeenkomst. Daar worden de bouwplannen toegelicht en is gelegenheid voor het stellen van vragen. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 4 maart 2003 van 19.00 tot 20.30 in "De Helmhorst" op het hoofdterrein van De Ambelt-Herfte, Herfterlaan 39.

Bron: afdeling Communicatie
Datum van 25-02-2003 tot 10-03-2003