Gemeente Rotterdam

Gemeenteraad: Commissies: Commissie Fysieke Infrastructuur en Verkeer: Agenda commissie Fysieke Infrastructuur en Verkeer

De commissie vergadert op dinsdag 4 maart in kamer 7 van het stadhuis. De vergadering begint om 09.30 uur.

Aan de commissie gedurende het vragenhalfuur te stellen vragen moeten ten minste twee werkdagen voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van de commissie, D.H. Minnema, tel. 417 35 13, fax 417 91 61

ALGEMEEN

1. Mededelingen

2. Vaststelling Agenda

3. Vragenhalfuur.

VERKEER EN VERVOER

Bespreekpunten

Geen

Hamerstukken

4. Rondvraag Verkeer en Vervoer

RUIMTELIJKE ORDENING

Bespreekpunten

5. Stedebouwkundig plan Lloydkwartier.

(ter vergadering zal een presentatie worden gegeven van het plan, het d.b. van de deelgemeente Delfshaven is uitgenodigd vertegenwoordigd te zijn.)

6. Laurenskwartier, presentatie en stand van zaken.

Hamerstukken

7. Voorbereidingsbesluit voor gronden gelegen aan de Herkingenstraat, voorlopig nummer 36 (code BJF)

Ontwerp-besluit

Tekeningen

8. Voorbereidingsbesluit voor gronden gelegen aan de Noordsingel 88-90 (Rehobothkerk), code BKO.

Ontwerp-besluit

Tekeningen

9. Voorbereidingsbesluit voor gronden gelegen aan de Johan de Wittlaan, vlg. nr. 2, code BKR

Ontwerp-besluit

Tekening.

10. Benoeming van een lid van de commissie voor Welstand en Monumenten in de Kamer voor Hoogbouw (Hoogbouwteam).

11. Benoeming van twee leden van de commissie voor Welstand en Monumenten, onder wie de voorzitter, en herbenoeming van twee leden in het Quality-team voor de Kop van Zuid.

12. Rondvraag Ruimtelijke Ordening

VOLKSHUISVESTING

Bespreekpunten

13. Implementatie Woningkwaliteit.

14. Rondvraag Volkshuisvesting

GRONDZAKEN

Bespreekstukken

15. Verlenging voorkeursrecht Rotterdam Centraal Station.

Ontwerp-besluit.

Hamerstukken

Geen

16. Rondvraag Grondzaken

17. BESLUITENLIJST openbare vergadering d.d. 28 januari 2003

18. BESLUITENLIJST openbare vergadering d.d. 4 februari 2003

19. Replijst/Themaplanning

Meer informatie:


* Openbare vergaderingen

* Bestuur en Veiligheid

* Cultuur en Sport

* Economie, Haven en Milieu

* Fysieke Infrastructuur en Verkeer
+ Agenda
+ Vergaderdata

* Middelen

* Sociale Zaken en Onderwijs

* Wijken en Buitenruimte