Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)

Informatie: VOOR DE PERS

CNV Taxi is een vakgroep van de CNV BedrijvenBond

28-02-2003

CNV Taxi: "Taxiwet moet anders"

CNV Taxi is van mening dat de Taxiwet moet worden aangepast. De vakbond steunt daarin de opvatting die het Ministerie Verkeer en Waterstaat vrijdag ventileerde. Sinds de invoering van de nieuwe Taxiwet (januari 2000) is de kwaliteit van het taxivervoer verslechterd. "Het voornemen van het ministerie om de kwaliteit van het taxivervoer een positieve impuls te geven is gewoon mislukt", stelt vakgroepbestuurder Peter de
Ridder van CNV Taxi.

De Ridder: "Met het verplicht invoeren van een chauffeurspas dacht het ministerie het niveau te kunnen verbeteren en dat is niet het geval gebleken. De praktijk is veel weerbarstiger. Sociale partners binnen de taxisector hebben zelf getracht het taxivervoer te verbeteren door het stimuleren van het volgen van een chauffeursopleiding. Dat is echter onvoldoende als de overheid daarnaast niet wettelijke eisen stelt aan het niveau van de taxichauffeur. Daarom pleit CNV Taxi al jaren voor een chauffeursdiploma, net als bij de buschauffeurs." De bedrijfstak taxivervoer beschikt vanaf 1 april 2003 over een prima chauffeursopleiding voor alle taxichauffeurs, waarin veel aandacht wordt besteed aan servicegerichtheid, alsmede comfortabel en efficiënt rijgedrag. Ook wordt volop aandacht besteed aan het verbeteren van de sociale vaardigheden van de taxichauffeurs.

De taximarkt is op dit moment zeer onrustig. Om dit te verbeteren pleit CNV Taxi voor het invoeren van een standaardtarief. Dat biedt veel meer duidelijkheid aan de taxiklant én geeft taxibedrijven de financiële mogelijkheid om meer aandacht te schenken aan het verbeteren van de kwaliteit van taxivervoer.

Houten, 28 februari 2003

Nadere inlichtingen:

Peter de Ridder (vakgroepbestuurder):
026 - 495 53 22
Wouter de Jong (persvoorlichter):
030 - 6 348 243